Verzekerbaarheid Zonnepanelen
Ludger de Bruijn
Senior Adviseur Public Affairs en Beleid / Bestuurssecretaris

Over de verzekerbaarheid van zonnepanelen op bedrijfsdaken is al lange tijd een hoop te doen (zie bijvoorbeeld dit opiniestuk van Adfiz in de Leeuwarder Courant). Waar moet je op letten bij reeds geïnstalleerde en nog te installeren zonnepanelen? En waarop bij nieuwbouw? Onderstaande tips en handvatten voor de verzekerbaarheid van zonnepanelen op daken zijn gebaseerd op de expertsessie van Jurjen Burghgraef (Burghgraef van Tiel & Partners) tijdens de online Adfiz Platformbijeenkomst.

Tips en handvatten bij reeds geïnstalleerde zonnepanelen

Check of de installatie heeft plaatsgevonden conform de NEN1010
Sinds 1 januari 2017 is de versie van de NEN 1010 van toepassing waarin het deel met betrekking tot de zonnepanelen fors is verbeterd. Bij opleveringskeuringen van vóór deze datum is het extra belangrijk om na te gaan of de installatie voldoet aan de nieuwe normen.

Check of de installatie heeft plaatsgevonden conform de NEN7250
De NEN7250 zegt (ondermeer) iets over de wijze waarop de zonnepanelen zijn bevestigd op het dak en de brandveiligheid bij gebouwen hoger dan 13m. De norm is niet opgenomen in het Bouwbesluit en wordt in de praktijk niet door alle installateurs gehanteerd, maar is door verzekeraars wel vaak opgenomen in clausules en/of polisvoorwaarden.

Check of er een gedegen constructieberekening is gemaakt
Om bij schade met de verzekeraar een discussie over constructiefouten te voorkomen is het raadzaam naar de constructieberekening te vragen. Niet dat je deze als adviseur volledig moet kunnen doorgronden en begrijpen, maar op een aantal relatief eenvoudige zaken moet je wel alert zijn. Denk dan aan zaken als het gewicht van de zonne-installatie (inclusief ballast) en de tijdspanne (referentiewaarde) die is gehanteerd in de constructieberekening (bij voorkeur 50 jaar).

Check of er een Scope 12 inspectie heeft plaatsgevonden
Scope 12 is een inspectie die op initiatief van de brancheorganisaties het Verbond, Holland Solar, iKeur en Techniek Nederland is ontwikkeld. Scope 12 wordt uitgevoerd door een onafhankelijke inspecteur en wordt steeds vaker voorgeschreven door verzekeraars bij een aanvraag voor het verzekeren van daken met zonnepanelen. Een overzicht van inspectiebedrijven met een Scope 12-certificaat vind je op https://www.scios.nl/Aangesloten-bedrijven.

 

[!] Voldoet de installatie of constructie op een of meerdere punten niet aan de normen, ga dan in gesprek met de inspecteur en bekijk welke reële aanpassingen gedaan kunnen worden om er alsnog voor te zorgen dat de installatie aan de laatste eisen en normen voldoet.

Extra tips en handvatten bij nog te installeren zonnepanelen

Zoals bekend, is – als het gaat om de verzekerbaarheid – het gebruikte isolatiemateriaal vaak de bottleneck voor de verzekerbaarheid van zonnepanelen. Zo zijn platte stalen daken die geïsoleerd zijn met polystyreen- (EPS) en polyurethaanschuimen (PUR) zeer brandbaar en staan verzekeraars vaak niet toe dat dan zonnepanelen worden geplaatst. Om daken met zonnepanelen in dergelijke gevallen toch verzekerd te krijgen, zal de EPS of PUR-isolatie moeten worden vervangen door een minder brandbaar materiaal, maar dat is kostbaar. Bovendien betekent het vaak dat het pand gedurende deze aanpassingswerkzaamheden niet of slechts beperkt toegankelijk is. Gelukkig zijn er een aantal alternatieven (in ontwikkeling), zoals:

Aanbrengen brandwerend materiaal
Voorbeelden hiervan zijn een brandwerende beplating of brandwerend doek onder de dakbedekking of het aanbrengen van een brandwerende coating over de dakbedekking heen.

Compartimentering van het dak
Een ander alternatief voor volledige vervanging van het dak, is het dak opdelen in compartimenten, waarbij er tussen de compartimenten steenwolisolatie wordt aangebracht (strook van 5m, inclusief cannelures gevuld met steenwolisolatie).

Tips en handvatten bij nieuwbouw

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Dat betekent onder andere dat bij nieuwbouw sindsdien op alle daken zonnepanelen worden geïnstalleerd. Heb je een klant die nieuwbouw of uitbreiding overweegt? Met onderstaande checks kun je onverzekerbaarheid helpen voorkomen:

Check of het juiste isolatiemateriaal wordt toegepast
Wijs de klant erop dat het juiste isolatiemateriaal moet worden gebruikt: PIR FM Approval Class 1 (= PIR) of Class 0 (=minerale wol).

Check de deskundigheid van de installateur
Raad de klant aan om de installatie door een deskundig bedrijf te laten aanleggen en er meteen een Scope 12 gecertificeerd inspectiebedrijf bij te betrekken.

Check of er een constructieberekening is
Adviseer de klant een constructieberekening te laten opstellen die uitgaat van een levensduur van de constructie van 50 jaar (= referentiewaarde)

Check of de installatie conform NEN7250 gebeurt
Deze norm is niet opgenomen in het Bouwbesluit, maar wel nodig voor de verzekerbaarheid. Laat de klant daarom in de plannen opnemen dat bij nieuwbouw aan deze norm moet worden voldaan.

Co-assurantie

Daarnaast is er om discussies over eisen in de co-assurantiemarkt te vergemakkelijken en de markt richting te geven voor het verzekeren van zonnepaneleninstallaties door het Verbond en de VNAB een voorbeeld zonnepanelenclausule ontwikkeld.