Certificering door Aplaza voor betere kwaliteit aanlevering

Nieuws
geplaatst op 24-3-2021  

Aplaza sluit aan bij de recent door SIVI en Adfiz gestarte actie om de kwaliteit van digitale aanlevering van documenten aan het intermediair te verbeteren. Aplaza gaat bij berichten haar klanten (verzekeraars en service providers) actief ondersteunen bij de juiste toepassing van de GRS standaarden en vanaf nu de SIVI-certificering van de berichten. Daarmee komt er een extra waarborg op de kwaliteit van digitale aanlevering van documenten zoals polissen, offertes, brieven en borderellen vanuit verzekeraars en service providers naar intermediairs.

Dit is een belangrijkst stap en helpt naar de toekomst de kwaliteit te verbeteren. Tegelijk blijft het voor de huidige aanlevering die niet gecertificeerd is van belang dat je ons informeert wanneer sprake is van fouten in de digitale aanlevering. Je kunt deze fouten melden bij het SIVI loket

Meld fouten bij digitale aanlevering van documenten

SIVI en Adfiz hebben een oproep gedaan om fouten bij digitale aanlevering van documenten te melden via het meldformulier op de site bij SIVI. Ben jij vanuit je kantoor betrokken bij de digitale aanlevering van documenten via APLAZA/DBS, hou dan komende tijd de kwaliteit van de aanlevering in de gaten en meld fouten. Daarmee help je ons bij de monitoring van de kwaliteit van aanlevering. Zo krijgen we inzicht in de knelpunten en het tempo waarmee deze worden opgelost.

Jouw melding nemen we mee in de monitoring en gebruiken we als input voor de gesprekken met verzenders en/of leveranciers zodat deze verbeteringen kunnen doorvoeren om te komen tot een goed ingericht proces. Op de site van SIVI vind je meer informatie over de actie Drempelloos koppelen.

 

Zelf melden? Meld fouten bij digitale aanlevering van documenten

 

De markt heeft je hulp nodig

Het aantal meldingen dat wij sinds de eerste oproep om te melden begin februari hebben gehad, is zeer beperkt. Eerdere signalen wijzen er echter op dat foute aanlevering weldegelijk een relevant probleem is voor de efficiency van de keten, en dus aannemelijk ook van jouw kantoor. Om dat inzichtelijk te maken en gericht op verbetering aan te dringen hebben we wel jouw meldingen nodig. Kortom doe mee en zorg dat we met elkaar komende periode tot de zomer de aanlevering monitoren en melden als bij fouten in de aanlevering.

 

Meld fouten bij digitale aanlevering van documenten

Categorien: Ketenefficiency