Meld fouten bij digitale aanlevering van documenten

Nieuws
geplaatst op 9-2-2021  

Onlangs berichtten we over de oproep van SIVI voor een goede toepassing van het SIVI GRS protocol. Met de groei van de digitale aanlevering van documenten is het belangrijk dat betrokken partijen het protocol goed toepassen.

Het niet goed invullen van berichten voor de digitale aanlevering van documenten op basis van het SIVI GRS Protocol krijgt nu namelijk een te grote impact. Want als de ontvanger digitaal toegestuurde documenten niet goed kan inboeken in het klantdossier of als deze documenten kwalitatief onvoldoende zijn om in te zetten in de processen, dan gaat de besparing snel verloren. Of erger, dan zijn de kosten van verwerking veel hoger dan de verwerking van de op papier aangeleverde documenten.

Met de oproep aan o.a. verzenders van documenten willen we de awareness voor de kwaliteit van de aanlevering verhogen. Zie daarvoor ook de ‘Actie digitale aanlevering van documenten’. Samen met SIVI zullen we de verbetering van kwaliteit monitoren. We willen zo inzicht krijgen in de knelpunten en het tempo waarmee deze worden opgelost. Dat lukt ons niet zonder jouw hulp! Dus maak je gebruik van de digitale aanlevering van documenten? Meld dan actief fouten. Jouw melding nemen we mee in de monitoring en gebruiken we als input voor de gesprekken met verzenders en/of leveranciers zodat deze verbeteringen kunnen doorvoeren om te komen tot een goed ingericht proces. Je krijgt dus geen individuele terugkoppeling van je melding.

Fouten kun je melden via de speciale pagina op de SIVI website of direct via deze link. Bij een melding via de link word je gevraagd om de onderstaande gegevens op te geven:

  1. Wie is de verzender (verzekeraar/service provider)
  2. Naam van melder
  3. Welk systeemhuis
  4. Wat is het product / zijn de producten (Dit is belangrijk omdat er bij een deel van de verzenders meerdere datastromen zijn.)
  5. Wat is er niet goed in het digitale bericht
  6. Waarom is het erg / vervelend dat het niet goed is

Zijn er nu acute problemen die je als adviseur tegenkomt bij aanbieders meldt die dan (ook) bij het reguliere Adfiz meldpunt.

Categorien: Ketenefficiency