Bedrijfsschaderegeling taxi's wederom aangepast

Bedrijfsschaderegeling taxi's wederom aangepast

Om de taxibranche, die als gevolg van corona te kampen heeft met minder ritten en dalende omzetten, tegemoet te komen is de bedrijfsschaderegeling taxi vorig jaar aangepast. Het Verbond heeft onlangs bekend gemaakt dat deze regeling in overleg met Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) wederom tijdelijk is aangepast. 

Heb jij taxibedrijven in je portefeuille, dan is het goed om te weten dat in de bedrijfsschaderegeling taxi afspraken zijn gemaakt over het berekenen van de bedrijfsschade als een taxi in 2022 door een ongeval buiten gebruik raakt. Voor de schades in 2022 is besloten bij het vaststellen van de bedrijfsschade een vast bedrag van € 205,- per kalenderdag aan te houden (in 2021 gold tijdelijk het gemiddeld opgereden bedrag). Alle overige teksten en artikelen blijven van kracht.  

Medio 2022 treden het Verbond en KNV opnieuw in overleg om te komen tot afspraken over een definitieve regeling voor bedrijfsschades vanaf 2023. 

Meer informatie over de nieuwe regeling vind je op de site van het Verbond.