Bedrijfsschaderegeling taxi tijdens corona

Bedrijfsschaderegeling taxi tijdens corona

Het coronavirus heeft vorig jaar ook grote impact gehad op de taxibranche; minder ritten en een forse daling van de omzet. Heb jij taxibedrijven in je portefeuille, dan is het goed om te weten dat in de bedrijfsschaderegeling taxi afspraken zijn gemaakt over het berekenen van de bedrijfsschade als een taxi dit jaar door een ongeval buiten gebruik is geraakt. 

Het schadebedrag dat wordt berekend als een taxi buiten gebruik is, is conform de regeling 55% van het gemiddeld opgereden bedrag per dag (gemiddelde dagomzet) van het jaar voorafgaand aan de schadedatum. Omdat door alle coronamaatregelen vorig jaar veel minder gebruik is gemaakt van het taxivervoer is het lastig om tot een realistische berekening te komen. Daarom wordt voor de schades in 2021 het gemiddeld opgereden bedrag over de jaren 2019 en 2020 gehanteerd (een tweejaarlijks gemiddelde). Deze tijdelijke regeling is in nauw overleg tussen Verbond en koepelorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer tot stand gekomen. Eind 2021 wordt opnieuw beoordeeld of aanpassing van de bedrijfsschaderegeling voor het jaar 2022 noodzakelijk is.