Asbest in de verzekeringspraktijk – verslag expertsessie Particulier Platform

Nieuws
geplaatst op 17-4-2018  

Wat is asbest, waar en wanneer werd het toegepast en hoe is asbest te herkennen? Dit kwam aan de orde tijdens de expertsessie aangeboden door Reaal. In de sessie is door schade-expert Piet Bosma van Lengkeek aandacht besteed aan asbest en de betekenis daarvan voor de verzekeringspraktijk en in het bijzonder voor jou als adviseur. Ook is uiteengezet hoe vanuit de overheid steeds meer eisen in verband met asbest worden gesteld alsmede welke grootschalige (sanering)projecten er op dit vlak al zijn geweest.  

Vervolgens heeft Piet de aanwezige meegenomen naar de praktijk van een asbestcalamiteit. Aan de hand van praktijkvoorbeelden bleek dat de overheid kosten van asbestsanering van haar belangen in toenemende mate met succes op de “veroorzaker” van een calamiteit kan verhalen. Geheel anders ligt dat bij het verhalen van “particuliere” schade na een asbestcalamiteit. Dan is meestal een “onrechtmatige daad” vereist voor succesvol verhaal. Daarna heeft Piet uitgelegd welke verzekeringen er zoal dekking bieden bij asbestproblematiek (en welke verzekeringen niet) en bleek dat verzekeraars met het oog op het beoogde asbestdakenverbod 2024 dekkingen beperken. Ook werd vastgesteld dat de verzekeringspraktijk niet altijd aansluit bij de juridische verhoudingen. Aangekomen bij het asbestdakenverbod 2024 heeft Piet de bedoelingen en de consequenties daarvan voor je klant (en de verzekeringspraktijk) uiteengezet en sloot hij af met een aantal adviezen, waarmee je jouw klant op dit gebied kunt bedienen.   

De presentatie is hier te vinden.

Lees hier het verslag van het plenaire gedeelte: Aandacht voor de klant.

Categorien: Asbest Evenementen