Anderhalf jaar MKB verzuim-ontzorg-verzekering: waar staan we nu?

Nieuws
geplaatst op 13-4-2021  

In het regeerakkoord van kabinet Rutte III stond het voornemen opgenomen de loondoorbetalingsplicht voor het mkb te verkorten naar 1 jaar. Als sector hebben wij ons toentertijd hevig verzet tegen dit voorstel. Werkgevers zouden immers financieel verantwoordelijk blijven voor de bekostiging van het tweede ziektejaar én hun invloed op de re-integratie verliezen. Uiteindelijk kwam minister Koolmees met het voorstel om het tweede ziektejaar te behouden en hebben verzekeraars de MKB verzuim-ontzorg-verzekering ontwikkeld. De meeste verzekeraars hebben hun product in het najaar van 2019 gepresenteerd. Onlangs heeft Poliskraker de MKB verzuim-ontzorg-verzekering toegevoegd aan hun polisvoorwaarden vergelijking. In dit ledenbericht een aantal uitkomsten van deze vergelijking. 

Op dit moment bieden zes (intermediaire) verzekeraars de MKB verzuim-ontzorg-verzekering aan: Aegon, De Amersfoortse, Avéro Achmea, De Goudse, Nationale Nederlanden en Sazas. Hiermee is het aantal aanbieders de afgelopen anderhalf jaar redelijk constant. Bij de vergelijking van de polisvoorwaarden valt op dat de verzekeringen op veel punten gelijkenissen vertonen. Dat ligt ook voor de hand, omdat de MKB verzuim-ontzorg-verzekering immers een soort keurmerk is waar aan een aantal minimumeisen voldaan moet worden.  

Waar de verschillende verzekeringen helaas ook grote overeenkomst vertonen, is de zeer beperkte keuze uit arbodiensten. Bij de meeste partijen is er geen vrije keuze en is het geboden aanbod beperkt tot 1 of een zeer beperkt aantal arbodiensten. Hiervoor blijven wij aandacht vragen in de gesprekken met het Verbond en individuele verzekeraars. Op andere punten verschillen de diverse MKB verzuim-ontzorg-verzekeringen wel degelijk. Zo varieert de schademeldingstermijn van ‘voor het einde van de werkdag’ tot ’48 uur’. Ook blijkt uit de vergelijking van Poliskraker dat er grote verschillen zijn in inloopdekking voor de aanvullende (re-integratie) dienstverlening. 

Via het Adfiz-ledenvoordeel van Poliskraker kun je met korting de vergelijkingsmodule afnemen. 

NVIA-webinar over MKB verzuim-ontzorg-verzekering 
Op woensdag 21 april organiseert de Nederlandse vereniging inkomens adviseurs (NVIA) een webinar over de stand van zaken rondom de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Hierbij zal nader in worden gegaan op de inhoud van de verzekering en de laatste ontwikkelingen. Adfiz-leden kunnen zich kosteloos aanmelden voor dit webinar. Zie de eventpagina voor meer informatie.

Categorien: Zorg en inkomen