AFM vraagt aandacht voor diplomaplicht en ‘vergeten’ vergunningen

AFM vraagt aandacht voor diplomaplicht en ‘vergeten’ vergunningen

De AFM heeft onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van verplichte diploma’s. Bij 57 van de ruim 200 financiële dienstverleners bleken de vereiste diploma’s niet of niet allemaal aanwezig. Veel onderzochte partijen geven aan dat ze niet adviseren over producten waarvoor ze geen diploma (meer) hebben. Zij hebben de betreffende vergunningen ingeleverd. De AFM roept je op om je diploma’s te controleren.

Wij hebben met de AFM gesproken over de uitkomsten van het onderzoek, onder meer gehouden via het register van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Met name op het gebied van advisering bij inkomensverzekeringen bleken de verplichte diploma’s niet altijd aanwezig. De AFM heeft aangegeven dat slechts in enkele gevallen de financiële dienstverlener mogelijk zonder diploma geadviseerd heeft. In veruit de meeste gevallen was men niet meer actief in het betreffende adviesgebied. Echter, ook als je niet actief bent in een bepaald adviessegment maar nog wel de vergunning hebt moet je over de verplichte diploma’s beschikken. Is dat diploma niet aanwezig dan ben je ze verplicht de betreffende adviesvergunning in te leveren.

Stappenplan ‘Check Diploma’s’

Wat moet je doen om aan de oproep van de AFM te voldoen:

  1. Check in welke adviessegmenten je actief bent
  2. Check met welke vergunningen je staat ingeschreven
  3. Inventariseer of je voor iedere vergunning minimaal één geldig diploma hebt. Als voor een specifieke vergunning het diploma ontbreekt, pas dan je vergunning aan
  4. Check periodiek of medewerkers die adviseren over het geldige diploma beschikken
  5. Check dat alle feitelijk leidinggevenden en medewerkers met klantcontact permanent actueel vakbekwaam zijn

In dit document vind je deze stappen eventueel verder uitgewerkt en met verwijzingen naar relevante informatie.