AFM roept vrijgestelde bemiddelaars op te kijken of zij alsnog een vergunning moeten aanvragen

Nieuws
geplaatst op 20-6-2018 by Ludger de Bruijn  

Zoals we eerder meldden is de vrijstellingsregeling Wft aangepast door de implementatie van de richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD). Door de wijziging van de huidige vrijstellingsregeling worden bepaalde bemiddelaars die tot nog toe waren vrijgesteld van vergunning en Wft-eisen alsnog vergunningplichtig. Voor jou is dit vooral van belang als je samenwerkt met partijen die niet langer onder de vrijstellingsregeling vallen. 

Bemiddelaars die onder de huidige regeling zijn vrijgesteld moeten alsnog een vergunning aanvragen wanneer zij niet onder de nieuwe vrijstellingsregeling vallen. Voor jou als geregisterde bemiddelaar is dit van belang als je zaken doet met bemiddelaars, die onder de huidige regeling zijn vrijgesteld. Wijs deze partijen erop dat zij mogelijk alsnog vergunningplichtig worden en dat zij in dat geval bijtijds een vergunning aanvragen. Zorg dat je weet dat je ook na 1 oktober 2018 zaken doet met partijen die handelen conform de vergunningseisen van de Wft 

De AFM roept verzekeraars en bemiddelaars op om daar in hun contacten aandacht aan te geven. De bemiddelaars moeten bepalen of ze op basis van de nieuwe regeling alsnog vergunningsplichtig worden (zie de nieuwe voorwaarden). In dat geval moeten zij bijtijds een vergunning aanvragen zodat zij vóór 1 oktober 2018 geregistreerd zijn:  

  • voor 1 juli voor zelfstandige vergunning en  
  • voor 1 september voor verbonden bemiddelaars en aangesloten ondernemingen 

In de brief van de AFM vind je een nadere toelichting op de (her)beoordeling vergunningsplicht. Meer informatie van de AFM over de nieuwe vrijstellingsregeling vind je op https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/idd/vergunningen-vrijstellingen 

Meer weten over de IDD en andere Europese onderwerpen? Bezoek ons Europa Dossier. Mocht je vragen hebben over de aanpassing van de vrijstellingsregeling dan kun je ook met ons contact opnemen. 

  

Categorien: Europa