AFM publiceert nieuwe leidraad: Duurzaamheidsclaims

AFM publiceert nieuwe leidraad: Duurzaamheidsclaims

Vorige week heeft de AFM een nieuwe leidraad gepubliceerd: de leidraad Duurzaamheidsclaims. Deze leidraad bevat volgens de AFM “handvatten voor het maken van duurzaamheidsclaims door financiële ondernemingen en pensioenuitvoerders”.

Duurzaamheid is steeds meer een belangrijk thema, ook in de financiële dienstverlening. Ook bij Adfiz heeft het thema Duurzame Ontwikkeling veel aandacht. Tegelijkertijd kan er op dit thema ook veel aan greenwashing gedaan worden: er wordt geclaimd duurzaam te zijn terwijl dat in de praktijk helemaal niet zo is. Veel claims zijn in de praktijk lastig of zelfs niet te toetsen. Daarom wil de AFM met de leidraad Duurzaamheidsclaims “bijdragen aan meer transparantie inzake duurzaamheidsclaims in de financiële sector, zodat klanten van financiële ondernemingen en deelnemers van pensioenuitvoerders beter inzicht krijgen in de duurzaamheidsaspecten van producten, diensten en marktpartijen”. 

De leidraad beschrijft drie logische uitgangspunten waaraan duurzaamheidsclaims moeten voldoen: 

  • Uitgangspunt 1: juist, representatief en actueel 
  • Uitgangspunt 2: concreet en goed onderbouwd 
  • Uitgangspunt 3: begrijpelijk, passend en vindbaar 

In de leidraad geeft de AFM bij de verschillende uitgangspunten voorbeelden van communicatie die niet voldoet aan de uitgangspunten en licht die voorbeelden toe. Ook zijn enkele voorbeelden van ‘good practice’ opgenomen. Op deze manier “geeft de AFM richting aan het gebruik van duurzaamheidsclaims. Door middel van uitgangspunten, toelichtingen en praktische voorbeelden geeft de AFM handvatten aan marktpartijen voor een juiste invulling van de open informatieverstrekkingsnormen ‘correct, duidelijk en niet-misleidend’”. 

De leidraad heeft niet de status van wet- en regelgeving, maar die van een hulpmiddel. Marktpartijen kunnen met de leidraad een inschatting maken van wat wel kan en wat niet mag. De leidraad van de AFM “geeft bijvoorbeeld aanbevelingen, handvatten of extra uitleg. Met een leidraad kan de AFM ook (gedrags-)richtlijnen aan de markt meegeven.” 

De Leidraad Duurzaamheidsclaims is te vinden op de website van de AFM.