Adfiz wijst op gevaren manipulatie-risico geautomatiseerd advies

Nieuws
geplaatst op 12-9-2016  

Financiën heeft Wijzigingsbesluit financiële markten 2017 geconsulteerd. Adfiz heeft gereageerd op de voorstellen rondom volledig geautomatiseerd advies en het voornemen dat financiële dienstverleners geen betaling meer mogen ontvangen vanaf beleggingsrekeningen. Met name vragen we ook aandacht voor de risico’s van volledig geautomatiseerd advies die in het voorstel nauwelijks aan bod komen.

Robotadvies

Efficiency, snelheid en 24/7 beschikbaarheid kunnen waardevol zijn voor klant, maar maken de mens-adviseur niet overbodig. Om inlevingsvermogen en creativiteit in oplossingen mogelijk te houden moeten overheid en markt oog houden voor en ruimte blijven geven aan persoonlijk maatwerkadvies. Zelfwerkzaamheid is mooi, maar we moeten de niet altijd rationele klant ook tegen zichzelf willen beschermen. We vragen daarom oog te houden voor de menselijke factor in fintech-gedreven innovatie en niet blind te geloven in de zegeningen van techniek zonder mensen. De techniek kan juist leiden tot extra behoefte aan persoonlijk advies.

De minister wil met regels voor volledig geautomatiseerd advies (ook wel robotadvies) voorkomen dat wet- en regelgeving nieuwe innovatieve dienstverlening belemmert, en tegelijk waarborgen dat de consument goed beschermd blijft. In het voorstel worden nadere voorwaarden gesteld aan aanbieders van robotadvies. Die voorwaarden blijven echter erg algemeen en open. Dat past bij het ongewisse van innovatieve ontwikkelingen, maar biedt geen echte waarborgen. Die waarborgen kun je wel creëren als je de onvoorspelbaarheid van nieuwe ontwikkelingen laat plaatsvinden binnen een gecontroleerde omgeving, waar AFM en DNB continu meekijken. Zorgvuldigheid vereist dat de wetgever geautomatiseerd advies niet zomaar via trial and error in de markt mogelijk maakt.

In onze reactie hebben we verder vooral aandacht gevraagd voor:

  • Opmerkingen bij de voordelen van geautomatiseerd advies (sneller en goedkoper is niet altijd beter voor de klant)
  • Aandacht voor de risico’s van geautomatiseerd advies (zoals massaschade door verkeerde advies-algoritmes, manipulatie-risico’s en impulsief keuzegedrag van consumenten)

De volledige uitwerking hiervan vind je in onze consultatiereactie.

Betaling vanaf beleggingsrekening

De minister heeft voorgesteld dat financiële dienstverleners die gebruik maken van het MIFID nationaal regime geen betaling meer mogen ontvangen van de klant vanaf zijn beleggingsrekening. We hebben de minister de vraag gesteld of het ingrijpen wel proportioneel is, en of er geen betere alternatieven zijn. Mocht de regeling toch doorgezet worden, dan willen we een gelijk speelveld en moet het verbod ook gelden voor beleggingsondernemingen die niet onder de MIFID nationaal regime vrijstelling vallen.