Adfiz reageert samen met VNO NCW MKB Nederland en het Verenigd Zorgcollectief op wetsvoorstel afschaffing collectiviteitskorting

Nieuws
geplaatst op 18-1-2021  

Vandaag hebben wij onze reactie ingediend op het wetsvoorstel om de collectiviteitskorting per 1 januari 2023 af te schaffen. Dit wetsvoorstel raakt naast jou als adviseur vooral verzekerden en werkgevers. Daarom hebben wij een gezamenlijke reactie opgesteld met werkgeversorganisatie VNO NCW MKB Nederland en het Verenigd Zorgcollectief. Deze laatste organisatie is de branchevereniging van een aantal grote zorgcollectiviteiten in verschillende branches.  

In onze reactie benadrukken we dat de voorgenomen afschaffing geen recht doet aan de resultaten die de afgelopen jaren door de branche zijn bereikt en bovendien richting de toekomst erg onverstandig is. Het wetsvoorstel wordt binnenkort naar de Raad van State verstuurd en zal in de loop van dit jaar in de Tweede Kamer worden besproken. De komende maanden zullen we ons blijven inspannen voor behoud en verbetering van het collectiviteitenstelsel.  

Afschaffing van de collectiviteitskorting is om verschillende redenen erg onverstandig. In de consultatiereactie hebben we de belangrijkste argumenten tegen afschaffing uitgewerkt: 

  • Afschaffing van de collectiviteitskorting ondergraaft het bestaande vitaliteitsbeleid van werkgevers. Dit kan negatieve gevolgen hebben op het ziekteverzuim en arbeidsdeelname.  
  • Werkgevers zijn de belangrijkste financier van de Zorgverzekeringswet. Met een aantal andere soorten contractanten zijn zij de ‘countervailing power’ tegenover zorgverzekeraars. Afschaffing van de korting ondergraaft dit principe. 
  • Uit onderzoeken blijkt dat de collectiviteitskorting leidt tot een win-win-situatie voor de werkgever, de werkende en de maatschappij. Het frame dat de hele samenleving meebetaalt aan het voordeel van een groep klopt dus niet. 
  • Het wetsvoorstel doet geen recht aan de eerder gevraagde inzet op zorginhoudelijke afspraken en de hierop bereikte resultaten. 

Hoewel wij tegen afschaffing van de collectiviteitskorting zijn, komen er ook regelmatig voorbeelden voorbij van oneigenlijk gebruik van de collectiviteitskorting. Bijvoorbeeld doordat er geen zorginhoudelijke afspraken zijn gemaakt, maar er wel korting wordt gegeven door de zorgverzekeraar. Daarom pleiten wij in ons stuk niet alleen tegen afschaffing van de collectiviteitskorting, maar ook voor beperking van de kortingsmogelijkheid tot collectiviteiten die daadwerkelijke toegevoegde waarde leveren.  

De gezamenlijke consultatiereactie van Adfiz, VNO NCW MKB Nederland en het Verenigd Zorgcollectief kun je hier teruglezen. 

Categorien: Zorg en inkomen