Adfiz presenteert alternatieven voor laten vervallen kennis- en ervaringstoets

Adfiz presenteert alternatieven voor laten vervallen kennis- en ervaringstoets

Het Ministerie van Financiën stelt in het wijzigingsbesluit financiële markten 2021 voor de kennis- en ervaringstoets bij verduurzaming tot € 25.000 te laten vervallen. Het opgeven van consumentenbescherming om maatschappelijke doelen te bereiken is een gevaarlijke, maar bovendien onnodige ontwikkeling. Daarom presenteert Adfiz in de consultatiereactie die vandaag zal verschijnen een tweetal alternatieven.   

Afschaffen niet verstandig
Advies, zeker bij het aangaan van complexe producten, is de beste bescherming voor de consument.  Met de kennis- en ervaringstoets krijgt de consument inzicht of hij hypotheken begrijpt en in staat is te overzien welke keuzes hij maakt en wat de impact daarvan is. Meerdere Kifid-uitspraken laten zien dat consumenten vaak niet goed begrijpen dat bij doe-het-zelven ook de aanbieder geen advies geeft en dat ze dus volledig op zichzelf zijn aangewezen om zich te informeren en de juiste afwegingen te maken. Daarom is het zo belangrijk dat er een tussenstap is met de kennis- en ervaringstoets die tot op zekere hoogte consumenten bewust maakt of het verstandig is om zonder advies belangrijke financiële keuzes te maken.  

Het huidige voorstel beperkt de vrijstelling weliswaar duidelijk qua bedrag (25.000) en bestedingsdoel (energiebesparende voorzieningen), maar is het verkeerde signaal (‘er kan je niets gebeuren’) voor een goed doel (investeringen in verduurzaming) dat veel beter, directer en effectiever bereikt kan worden.  

Bijvoorbeeld door adviseurs meer comfort te geven bij verkort advies en een op verduurzaming gerichte kennis- en ervaringstoets te introduceren. 

Verkort advies 
Volgens de toelichting op het voorstel om de kennis- en ervaringstoets te laten vervallen, zijn de hoge advieskosten een drempel om tot een tweede hypotheek of verhoging binnen de bestaande hypotheek over te gaan. Op het moment dat adviseurs bij een eenvoudige verhoging een volledig adviestraject doorlopen komt dit de hoogte van de adviesfactuur inderdaad niet ten goede. Veel adviseurs willen in dergelijke gevallen graag een passend maar verkort advies geven, zodat wordt aangesloten bij de behoeften van de klant. De AFM biedt adviseurs hiertoe handvaten in het document ‘dienstverlening op maat’. Wij krijgen vaak signalen van adviseurs dat de genoemde voorbeelden onvoldoende houvast bieden. Daarom pleiten we voor een nadere uitwerking van dienstverlening op maat aan de hand van een aantal niet limitatieve voorbeelden over verduurzaming. Dit kan jou als adviseur inspireren wanneer je richting de klant vorm wilt geven aan verkort advies. 

Gerichte kennis- en ervaringstoets   
De toetsdrempel die wordt ervaren bij execution only kan beperkt worden door een gerichte kennis- en ervaringstoets voor verduurzaming te ontwikkelen. Dit werkt drempelverlagend voor de consument zonder dat deze beperkte maar nuttige vorm van bescherming van de consument verdwijnt. Een gerichte kennis- en ervaringstoets zorgt ervoor dat middels de juiste vragen snel in kaart wordt gebracht of de consument begrijpt dat hij met het verhogen of aangaan van een tweede lening mogelijk (onbedoelde) risicos aangaat 

Als branchevereniging leveren wij graag onze bijdrage aan woningverduurzaming. Wij zullen deze alternatieven tijdens de al lopende gesprekken met de beleidsmakers onder de aandacht (blijven) brengen. Deze voorstellen vormen een onderdeel van onze inspanningen. Zo heeft Adfiz zich eerder dit jaar aangesloten bij het Sectorcollectief duurzaam wonen en komen we dit najaar met een nieuw dossier Duurzaamheid op de Adfiz-website.  

Consultatiereactie Adfiz op wijzigingsbesluit financiële markten 
Onze reactie op het voornemen om de kennis- en ervaringstoets bij verduurzaming te laten vervallen maakt onderdeel uit van onze totale consultatiereactie op het wijzigingsbesluit financiële markten 2021. Vanavond kun je via deze link onze reactie op onder andere actieve transparantie bij schadeverzekeringen lezen. Morgenochtend komen we met een ledenbericht waarin de reactie van Adfiz is samengevat.