Adfiz onaangenaam verrast over voorgenomen afschaffing collectiviteitskorting

Nieuws
geplaatst op 22-9-2020  

Minister Van Ark heeft in een Kamerbrief bekend gemaakt de collectiviteitskorting op de basisverzekering te willen afschaffen. Deze afschaffing zou in moeten gaan per 1 januari 2023. Adfiz is onaangenaam verrast door deze stap van de Minister. Twee maanden geleden stuurde de voorganger van Van Ark nog het Equalis-rapport aan de Tweede Kamer waaruit duidelijk bleek dat er de afgelopen jaren een enorme vooruitgang is geboekt door adviseurs en zorgverzekeraars. Bovendien is de maximale korting op de basisverzekering pas sinds 1 januari 2020 verlaagd van 10% naar 5%, dus van een serieuze evaluatie kan geen sprake zijn. Adfiz blijft in gesprek met zorgverzekeraars en de politiek.

Aantal zorginhoudelijke afspraken neemt toe
Met de voorgenomen afschaffing van de collectiviteitskorting op de basisverzekering dreigt minister Van Ark een bom te leggen onder zorginhoudelijke afspraken waar steeds meer werknemers, chronisch zieken en minima van profiteren. Adviseurs en zorgverzekeraars hebben de afgelopen jaren gezamenlijk geïnvesteerd in relevante zorginhoudelijke afspraken voor deelnemers aan collectiviteiten. Volgens onderzoeksbureau Equalis is het aantal collectiviteiten met zorginhoudelijke afspraken sinds 2016 gestegen van 20% naar ongeveer 90%. De verwachting is dat we de komende jaren ook gaan zien dat deze afspraken naast meerwaarde voor de klant ook besparingen op de zorgverzekering opleveren. Daarbij worden de bredere voordelen (lager verzuim, vitalere werknemers, minder wanbetalers) nog buiten beschouwing gelaten.

Belang van kortingsinstrument
Van Ark heeft gelijk als zij stelt dat zorginhoudelijke afspraken ook zonder korting gemaakt kunnen worden. Het probleem is echter dat zorginhoudelijke afspraken enkel zin hebben op het moment dat de collectiviteit ook voldoende groot is. Als slechts een beperkt aantal werknemers of leden van een patiëntenvereniging meedoen, wegen de kosten van de afspraken niet op tegen de besparing. De afgelopen jaren bleek het kortingsinstrument het middel bij uitstek om werknemers te prikkelen om een zorgverzekering bij de collectiviteit van de werkgever of andere contractant af te sluiten. Wij zullen met zorgverzekeraars in gesprek gaan over de gevolgen van het vervallen van de korting.

Categorien: Zorg en inkomen