Aanmelden Congres Werken aan ons pensioen op 19 juni

Aanmelden Congres Werken aan ons pensioen op 19 juni

Zoals we al eerder hebben gemeld zijn wij weer betrokken bij het Congres Werken aan ons pensioen, dat op op 19 juni plaats heeft. Ook dit jaar staat de pensioentransitie centraal, met ruimte voor verdieping, praktische vragen en het bespreken van dilemma’s.

Het congres is een initiatief van ons samen met VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland, FNV, CNV, VCP, Pensioenfederatie, Verbond van Verzekeraars, Stichting van de Arbeid en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Programma
De plenaire sprekers op het congres zijn regeringscommissaris Fieke van der Lecq, projectleider Werken aan ons pensioen Saskia de Zwaan en filosoof Paul Smit. De dagvoorzitter is Jannie Benedictus

Na de plenaire sessie volgen drie rondes met inhoudelijke deelsessies, waarin verschillende deskundigen samen met de aanwezigen in gesprek gaan over hun ervaringen en goede voorbeelden.

Klik hier om het volledige programma te zien en hier om je gratis aan te melden.