19 juni: tweede congres Werken aan ons pensioen

19 juni: tweede congres Werken aan ons pensioen

Op 19 juni 2024 organiseert Werken aan ons pensioen voor de tweede keer een congres voor alle betrokkenen bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Het congres is een gezamenlijk initiatief van VNO-NCW, MKB-NL, LTO, FNV, CNV, de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars, de Stichting van de Arbeid, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Adfiz.

Het congres staat ook dit jaar in het teken van de transitie in de praktijk, met ruimte voor verdieping, praktische vragen en dilemma’s. Begin mei volgt meer informatie over het programma.