Aan de slag met de nieuwe vergelijkingskaart

Aan de slag met de nieuwe vergelijkingskaart

Bereid je voor op een tijdige vervanging van de DVD op je site. Per eind maart wordt de DVD vervangen door de nieuwe vergelijkingskaart. Wil je weten hoe de nieuwe vergelijkingskaart eruitziet en welke vragen je kan verwachten als je straks je kaart in de AFM applicatie maakt? Lees dan de AFM handleiding en de concept Nrgfo met informatie over de nieuwe vergelijkingskaart. Zo ben je voorbereid als eind maart de applicatie live gaat.

Onlangs is de AFM-webpagina over de vergelijkingskaart online gegaan, inclusief gebruikershandleiding voor de applicatie. Hoewel de definitieve regelgeving in het besluit Vergelijkingskaart, de uitwerking de vergelijkingskaart in de Nadere regels én de applicatie zelf nog niet zijn gepubliceerd, heeft de AFM de gebruikershandleiding wel al online gezet, omdat dit een beeld geeft van de werking van de applicatie. Via de webpagina zal de AFM de communicatie over de nieuwe vergelijkingskaart uitbreiden.

De verwachting is dat publicatie pas in de tweede helft van maart zal zijn, dus kort voor de introductie van de vergelijkingskaart als vervanger van het huidige dienstverleningsdocument (DVD). Tussen 1 april 2023 en 1 september 2023 geldt dan een overgangsperiode waarin je zowel de vergelijkingskaart als het dienstverleningsdocument mag gebruiken.

Let op: De vergelijkingskaart is anders dan de huidige DVD. Nieuw is dat in de vergelijkingskaart staat of je wel of niet advies geeft op onafhankelijke basis. Hoe dat zit kan je nu al teruglezen in de concepttekst van de Nrgfo die door de AFM is opgesteld en geconsulteerd. De AFM zal een aantal reacties overnemen, maar de Nrgfo en met name de grenswaarden voor onafhankelijk advies in het document blijven nagenoeg hetzelfde. 

Wij laten je het weten zodra de applicatie en de definitieve regelgeving zijn gepubliceerd. Informatie en tools om je te helpen bij de omzetting van de DVD naar de Vergelijkingskaart vind je dan op onze site.