Wat heeft de AFM gedaan met onze opmerkingen op de vergelijkingskaart?

Wat heeft de AFM gedaan met onze opmerkingen op de vergelijkingskaart?

Eind november maakte het ministerie van Financiën bekend dat het besluit vergelijkingskaart is uitgesteld. Vorige week publiceerde de AFM haar feedbackstatement op de consultatie van de nadere regels (Nrgfo) die de vergelijkingskaart uitwerken. De daadwerkelijke wijziging van de Nrgfo zal worden uitgesteld tot naar verwachting 1 april 2023. 

De vergelijkingskaart is de opvolger van het verplichte Dienstverleningsdocument bij complexe producten. Deze is naar aanleiding van consumentenonderzoek volledig vernieuwd. Daarnaast worden in de verplichte vergelijkingskaart de normen opgenomen om te bepalen of er sprake is van advies op onafhankelijke basis.   

We hadden de nodige kritiek op de uitwerking, vooral waar het ging om: 

  • de waarschuwing voor risico’s van execution only,  
  • de suggestie dat Wft-zorgplicht meer inhoudt dan een informatieplicht en  
  • de werkbaarheid van het onafhankelijkheidscriterium. 

In het feedbackstatement gaat de AFM in op onze kritiek en die uit de andere consultatiereacties. Bij publicatie van de definitieve regels zullen we je uiteraard informeren wat dit voor jou betekent. Voor nu lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de AFM aanpassingen doorvoert die de beperkingen en risico’s van execution only duidelijker onder de aandacht brengen. Ook over onze zorg over de nazorgverplichting in de vergelijkingskaart komt de AFM de markt met een nadere toelichting tegemoet.  

Met de vergelijkingskaart wordt ook een norm gesteld aan onafhankelijk advies. Wij stellen vraagtekens bij de meerwaarde om in sommige adviessegmenten te verlangen tot wel 20 verschillende aanbieders te vergelijken. Toch neemt de werkbaarheid van de norm toe nu de AFM meermaals benadrukt dat het hier gaat om het kunnen vergelijken van het minimumaantal aanbieders en producten, en dat dit niet betekent dat voor ieder specifiek advies alle varianten vergeleken moeten worden.  

De AFM heeft laten weten geen tweede consultatieronde te doen. Wij zullen op basis van het feedbackstatement verder met de AFM in gesprek gaan over de Nrgfo. Onze inzet is te zorgen dat de kaarten zo goed mogelijk aansluiten bij de praktijk en consumenten daadwerkelijk helpen bij hun keuze voor dienstverlening.