Brexit

Op 23 juni 2016 stemde een kleine meerderheid van de Britten voor een vertrek uit de Europese Unie. Daarna brak een lange periode aan van onderhandelingen, principeakkoorden, uitstel, weggestemde akkoorden en regeringswisselingen. Maar op 31 januari 2020 was de Brexit zover en verliet het VK de EU en werd hiermee een derde land voor de EU.

Tot 1 januari 2021 geldt een transitieperiode. In deze periode blijven de regels van de douane-unie en interne markt gelden voor de Britten.

Na een lange periode van onzekerheid hebben de onderhandelaars van de Europese Unie (EU) en van het Verenigd Koninkrijk (VK) op 24 december 2020 alsnog een akkoord bereikt over een nieuw partnerschap. Dit akkoord bevat afspraken over de regels die per 1 januari 2021 zullen gelden tussen de EU en het VK. Het Europese Parlement en de lidstaten moeten nog wel instemmen met het akkoord. Het proces daarvoor begint heel binnenkort.

Ondanks het akkoord heeft de Brexit gevolgen voor de toegang van VK instellingen tot de EU. Britse financiële instellingen mogen zonder vergunning sinds 1 januari 2021 hun diensten niet meer aanbieden in Nederland. Dit kan voor hun in Nederland gevestigde klanten gevolgen hebben wanneer Britse partijen geen vergunning in Nederland hebben. Zij moeten feitelijk hun dienstverlening staken. Zie hiervoor de site van de AFM: https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/brexit

Bereid je dus voor op het einde van de transitieperiode en zorg dat je alleen zaken doet met partijen die ook na 1 januari 2021 diensten mogen verrichten in de EU.

EIOPA, de Europese toezichthouder, heeft onlangs wederom een oproep gedaan aan verzekeraars en intermediairs om zich voor te bereiden op het einde van de transitieperiode.


Deze informatie is opgesteld met de beperkte kennis over het akkoord van 24 december 2020. Pas de komende periode zal meer duidelijkheid ontstaan over de betekenis van de afspraken voor samenwerking met de Britten in onze sector. Wij volgen dit en onderhouden hierover ook direct contact met onze Europese koepel Bipar en met de Britse collega’s. Heb je concrete vragen over specifieke onderwerpen in relatie tot de Brexit, neem dan vooral contact met ons op via info@adfiz.nl. 

Bekijk ook de presentatie van de Adfiz Koffiebreak van 17-12-2020 over dit onderwerp.


Gevolgen harde Brexit voor jou

Als je actief bent in het VK
Om tijdelijk zaken te kunnen blijven doen in het VK kun je bij de Britse toezichthouder FCA een Temporary Permissions Regime (TPR) aanvragen. Hiermee kun je je VK-klanten voorlopig blijven bedienen. Vraag de TPR bijtijds aan.

Als je contracten hebt waarbij een VK-verzekeraar partij is
Bij een harde Brexit kunnen VK-verzekeraars geen gebruik meer maken van IDD/Solvency II passports. Veel VK-verzekeraars hebben daarom inmiddels gekozen voor een zetel in de EU, zodat ze de dienstverlening kunnen voortzetten. VK-verzekeraars die dat niet hebben gedaan kunnen hun dienstverlening dus niet voortzetten.

[!] Ben je betrokken bij contracten waarbij de risicodrager een VK-verzekeraar is? Informeer dan bij de VK-verzekeraar naar de continuïteit van de dienstverlening in de EU of zorg bijtijds voor een nieuwe risicodrager. Een actieve benadering van dit soort contracten is van belang om de dienstverlening te kunnen blijven voortzetten. 

Als je klanten hebt die risico’s hebben verzekerd (of willen verzekeren) in het VK
Meerdere Nederlandse verzekeraars geven inmiddels bij de EU-dekking aan dat risico’s in het VK niet meer zijn gedekt. Deze klanten moeten voor hun risico’s in het VK een VK-risicodrager zoeken, wat vaak extra kosten oplevert.

[!] Hou er rekening mee dat je bij klanten met een risico in het VK tijdig een nieuwe risicodrager vindt. Mogelijk bieden sommige Nederlandse verzekeraars wel een oplossing voor de risico’s in het VK. Informeer hierover bijtijds bij Nederlandse risicodragers of ga voor je dienstverlening in het VK een samenwerking aan met een VK-bemiddelaar.

 

Additioneel voor de groot zakelijke markt

VNAB modelclausule Brand
Voor de VNAB modelvoorwaarden van de branche Brand is een aanvullende modelclausule ontwikkeld voor het geval ook vanaf 1 januari 2021 dekking voor het Verenigd Koninkrijk dient te worden verleend. 

Uitleg dekkingsgebied Europa
In de VNAB modelvoorwaarden is informatie opgenomen over (de uitleg van) het dekkingsgebied Europa gedurende en na de transitieperiode.

>> Modelvoorwaarden en –clausules VNAB