Zorgthermometer Vektis gepubliceerd

Zorgthermometer Vektis gepubliceerd

Jaarlijks publiceert Vektis, het business intelligence centrum voor data rondom zorg en zorgverzekeringen, de Zorgthermometer. In dit document, 'Verzekerden in Beeld 2024', zijn cijfers en trends rondom zorgverzekeringen terug te vinden. De nadruk ligt op keuzes die verzekerden in het afgelopen overstapseizoen hebben gemaakt. Deze feiten en cijfers kunnen worden gebruikt in de advisering van zorgverzekeringen.

Het definitieve percentage van zorgverzekerden dat is overgestapt van zorgverzekeraar was al eerder gepubliceerd: 7,4%. Ongeveer 1,3 miljoen mensen zijn daarmee geswitcht van zorgverzekeraar. Dit is lager dan het percentage in 2023 (8,5%), maar ligt hoger dan de percentages in de jaren voor 2023. Maar nog steeds blijkt uit de cijfers dat bijna 60% van de verzekerden de afgelopen 10 jaar niet van zorgverzekeraar is gewisseld. In Zeeuws Vlaanderen is het percentage mensen dat is overgestapt naar een andere verzekeraar het laagste van het hele land. De stad Utrecht kent procentueel het hoogste percentage overstappers: 11,6%.

Uit onderzoek van Nivel blijkt dat mensen vooral prijsgedreven overstappen. Dit is geen verrassing, want dit is al jaren het geval. De gemiddelde nominale premie per premiebetalende verzekerde is in 2024 op jaarbasis € 1,747. Dat is ruim 5,8% hoger dan in 2023.

Het marktaandeel van de grote winnaars van 2023, namelijk CZ en a.s.r., is in 2024 gekrompen. Van de grote vier verzekeraars is alleen Achmea gegroeid. De marktaandelen van de kleinere verzekeringsconcerns zijn, met uitzondering van a.s.r., zijn redelijk stabiel gebleven:

Per 2023 is de laatste 5% collectiviteitskorting op de basisverzekering vervallen. Het percentage collectief verzekerden blijft afnemen: van 58,1% in 2023 naar 56,1% in 2024. In 2014 was dat percentage nog 70,5%. Van de collectief verzekerden heeft 89,2% een aanvullende verzekering naast de basisverzekering. Bij individueel verzekerden is dat percentage een stuk lager: 71,7%. Dit laatste percentage is ten opzichte van vorig jaar toegenomen: in 2023 was dat 68,6%. De Zorgthermometer van Vektis biedt veel mooie inzichten en grafieken. Het is de moeite waard om, naast het rapport zelf, ook de bijbehorende Excelbijlage te downloaden waar veel cijfers nog extra worden uitgesplitst.

Wij bieden een gratis handboek aan over de Zorgverzekeringswet. In dit document, Zorgverzekeringswet in Praktijk worden alle relevante aspecten van de Zorgverzekeringswet besproken. Het document wordt meestal tweemaal per jaar geüpdate. Rond Prinsjesdag worden de meest recent bekend gemaakte gegevens verwerkt. En begin januari wordt de versie met alle gegevens voor het nieuwe jaar bijgewerkt. De nieuwste versie (begin 2024) is hier te vinden.

Als je een mailtje stuurt naar m.van.westerlaak@adfiz.nl wordt je op de verzendlijst geplaatst. Je krijgt dan automatisch de nieuwste versie per mail