Wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’ aangenomen door Tweede Kamer

Wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’ aangenomen door Tweede Kamer

Begin deze maand heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’ aangenomen. Het wetsvoorstel verstevigt de rechten van een werknemer om een keuze te maken voor de arbeidsplaats. De wet treedt in werking op de eerste dag na publicatie in het Staatsblad, nadat de Eerste Kamer de wet heeft aangenomen. 

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk voor werknemers – die tenminste een half jaar in dienst zijn – om een gemotiveerd verzoek aan de werkgever voor te leggen voor het (meer) thuiswerken of het (meer) op de werklocatie werken. De werkgever moet dit verzoek inwilligen als het redelijk en billijk is. Dit houdt in dat een werkgever de werkgevers- en werknemersbelangen zorgvuldig moet afwegen. De werkgever draagt (in het geval van (meer) thuiswerken) ook de verantwoordelijkheid voor de werkplek van de werknemer. De wet zal niet van toepassing zijn voor werkgevers met minder dan 10 werknemers.