Wetgeving voor (gedeeltelijke) uitbreiding automatische waardeoverdracht kleine pensioenen aangekondigd

Nieuws
geplaatst op 22-4-2020  

De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben minister Koolmees een aangepast verzoek gedaan om kleine pensioenen (lager dan afkoopgrens van 497,27 per jaar) automatisch over te dragen naar de huidige pensioenuitvoerder van een werknemer.  

Het gaat in dit geval om kleine pensioenen bij een verzekeraar die het karakter hebben van een premieovereenkomst en kleine pensioenen bij een pensioenfonds. Een eerder verzoek om ook álle kleine pensioenen (waaronder ook kleine uitkeringsovereenkomsten) automatisch over te kunnen dragen hebben de partijen ingetrokken. Vorig jaar hebben we bij dit verzoek gewezen op het risico van – substantiële - bijbetaling voor de werkgever bij uitbreiding van de automatische waardeoverdracht kleine pensioenen en verlies van garanties. Partijen erkennen nu dit bijbetalingsrisico en hebben hun verzoek hierop aangepast door te stellen dat kleine pensioenen van uitkeringsovereenkomsten nu buiten de waardeoverdracht dienen te blijven.  

In een brief aan de Tweede Kamer stelt minister Koolmees dat zijn belangrijkste zorgen voor uitbreiding van de waardeoverdracht hierdoor zijn weggenomen. Volgens de minister speelt nu niet of nauwelijks het risico op bijbetaling door de werkgever. Ook is het risico op verlies van verzekerde garanties weggenomen. Om deze reden wil de minister wetgeving voorbereiden die de automatische overdracht per 1 januari 2022 mogelijk maakt. De minister geeft in de brief aan de Tweede Kamer ook aan dat hij het advies van DNB en de AFM zal vragen. Vanzelfsprekend houden wij dit dossier goed in de gaten. 

 

Categorien: Pensioenen