Website met informatie over energiebesparende maatregelen voor ondernemers

Website met informatie over energiebesparende maatregelen voor ondernemers

Nederland heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Eén van de maatregelen die de overheid daarvoor neemt is de energiebesparingsplicht. Deze plicht, die per december 2023 ingaat, houdt in dat een onderneming die op een bedrijfslocatie meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas verbruikt, verplicht wordt om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat hierbij om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. 

Informatieve website 

Om MKB-ondernemers te helpen met het doorvoeren van energiebesparende maatregelen, is er door ondermeer MKB Nederland een aparte website in het leven geroepen over duurzaam energie besparen. Op deze website vindt je ondermeer een quickscan om te bepalen of jouw bedrijf onder de energiebesparingsplicht en dus onder de bijbehorende informatieplicht valt. Ook is er veel informatie te vinden over welke energiebesparende maatregelen er genomen kunnen worden.  

Deze website is niet alleen interessant voor ondernemers die onder de energiebesparingsplicht vallen. Ook als je niet onder die plicht valt, biedt de website informatie over mogelijke energiebesparende maatregelen. Daarnaast zijn er adressen te vinden van een groot aantal MKB Energieadviseurs die MKB-ers kunnen helpen met het verduurzamen van de onderneming. Dit kan handig zijn als je zelf bezig bent met verduurzaming van je kantoor, of als je klanten daarbij wilt helpen, 

Webinar informatieplicht 

Ondernemers die moeten voldoen aan de energiebesparingsplicht, moeten eens in de vier jaar rapporteren over de doorgevoerde energiebesparingsmaatregelen. De eerste rapportage moet op 1 december 2023 rapportage ingediend zijn bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Speciaal over de informatieplicht energiebesparing worden er op verschillende data gratis webinars georganiseerd van een half uur. Moet je als onderneming aan de informatieplicht voldoen, dan kan zo’n webinar nuttige informatie bieden over hoe je daaraan kunt voldoen. Meer informatie over de webinars, inclusief de mogelijkheid om je aan te melden is te vinden via de website van DEB.