Wanneer is sprake van bemiddeling bij groepsverzekeringen en is een vergunning nodig?

Wanneer is sprake van bemiddeling bij groepsverzekeringen en is een vergunning nodig?

Bij een groepsverzekering wordt de verzekeringsovereenkomst gesloten tussen een verzekeringsnemer en een verzekeraar waarbij verzekerden, niet zijnde de verzekeringsnemer, kunnen toetreden tot de verzekering. De AFM heeft onlangs een interpretatie gepubliceerd waarin de toezichthouder uitlegt wanneer sprake is van bemiddeling bij groepsverzekeringen en wanneer een bemiddelingsvergunning nodig is.

De interpretatie groepsverzekeringen betekent voor sommige (zakelijke) partijen, zoals bedrijven in de transportsector, verhuissector en autoverhuurbedrijven dat zij voor de aanvullende diensten die zij aanbieden vanaf oktober 2025 een bemiddelingsvergunning moeten hebben. Deze vergunningsplicht is een gevolg van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie, die daarbij twee belangrijke voorwaarden heeft gesteld wil er sprake zijn van bemiddeling:

  1. er moet sprake zijn van een keuzemogelijkheid, dat is dus niet het geval bij automatische toetreding van verzekerden, én
  2. er moet sprake zijn van een vergoeding voor de verzekeringsnemer.

Heb jij (zakelijke) klanten die als verzekeringsnemer aanvullende verzekeringsdienstverlening aanbieden aan hun relaties, dan is deze interpretatie voor hen van belang om te bepalen of zij al dan niet vergunningsplichtig zijn. De AFM geeft deze partijen tot uiterlijk 1 oktober 2025 om hieraan te voldoen en roept op om op tijd te starten met de aanvraag voor de vergunning.

Bij de totstandkoming van deze interpretatie heeft de AFM uitgebreid onderzoek gedaan en zich daarbij ook georiënteerd op de praktijk. De input daaruit is meegenomen bij de ontwikkeling van deze interpretatie. Dat is een tijdrovend en zorgvuldig proces geweest, waarover we eerder al hebben bericht. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van de publicatie van de AFM dan kun je uiteraard terecht bij de AFM. Tegelijk blijven wij dit als Adfiz volgen.