VWS start campagne “Praat vandaag over morgen”

VWS start campagne “Praat vandaag over morgen”

Vorige week heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de campagne “Praat vandaag over morgen” uitgerold. Deze campagne is op initiatief van de branchevereniging van zorgorganisaties (ActiZ) opgezet. De landelijke campagne, die ondermeer wordt ondersteund door TV-commercials, loopt tot eind mei.

De kernboodschap van de campagne luidt: “Begin op tijd het gesprek over zorg, wonen en fit Blijven. Het lijkt misschien nog ver weg, maar wie straks ook vol van het leven wil blijven genieten, praat vandaag over morgen. Bijvoorbeeld over wat je voor elkaar kunt doen als er later zorg nodig is, of het huis waar je nu woont nog bij je past of hoe je fit blijft. Wat vind jij belangrijk voor later?”

Voorafgaand aan de start van de campagne is onderzoek gedaan naar wat mensen tussen de 60 en 75 jaar belangrijk vinden voor later. Bovenaan de lijst met items waarover wordt gesproken staat (met 76%) het huis. Prettig wonen is een belangrijk onderwerp voor de groep geïnterviewden. Zo geeft 40% van de respondenten aan binnen tien jaar te gaan verhuizen of hun woning aan te moeten passen om er te blijven wonen:

Uit het onderzoek blijkt dat mensen het voor ‘prettig wonen’ belangrijk vinden dat basisvoorzieningen, openbaar vervoer en familie en vrienden in de buurt beschikbaar zijn.

Voor financieel adviseurs biedt de campagne mooie handvatten om het gesprek met klanten aan te gaan. Alleen het thema nodigt daartoe al uit. Daarnaast heeft VWS als onderdeel van de campagne een set gesprekskaarten ontwikkeld die kunnen helpen om het gesprek met de doelgroep op gang te helpen. De kaarten en de uitkomsten van het onderzoek zijn te downloaden in de campagnetoolkit. De campagne wordt ondersteund door een campagnewebsite.