Voorstel afschaffing collectiviteitskorting naar Tweede Kamer

Voorstel afschaffing collectiviteitskorting naar Tweede Kamer

Minister Van Ark van VWS heeft het voorstel om de collectiviteitskorting per 1 januari 2023 af te schaffen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel zal half september door de Tweede Kamer worden behandeld. Wij zullen bij de Tweede Kamer blijven benadrukken dat afschaffing van de collectiviteitskorting een erg onverstandig idee is in tijden waarin preventie en vitaliteit steeds belangrijker worden. Daarnaast zijn we met zorgverzekeraars in gesprek over de toekomst van de collectiviteitsmarkt als de korting daadwerkelijk wordt afgeschaft.  

In de Memorie van Toelichting bij het voorstel om de collectiviteitskorting op de basisverzekering per 1 januari 2023 te verbieden staan weinig verrassende argumenten. Van Ark benadrukt dat de sector de afgelopen jaren serieus werk heeft gemaakt van zorginhoudelijke afspraken. Tegelijkertijd is de minister van mening dat er sprake is van kruissubsidiering, omdat onvoldoende kan worden aangetoond dat de gegeven korting leidt tot een besparing van zorgkosten binnen de collectiviteit.  

Wij hebben met zorgverzekeraars herhaaldelijk benadrukt dat de bewijslast van deze besparing in de loop der tijd moet worden opgebouwd, maar altijd lastig zal blijven. Daarnaast vinden we dat Van Ark onvoldoende oog heeft voor de bredere baten die de collectiviteitskorting en zorginhoudelijke afspraken opleveren. Daarom zullen wij voor de behandeling van het wetsvoorstel met een reactie komen richting de Tweede Kamer. 

Naast de politieke lobby voert de commissie Zorg & Inkomen van Adfiz gesprekken met zorgverzekeraars over het behoud van collectiviteiten en zorginhoudelijke afspraken na de voorgenomen afschaffing van de collectiviteitskorting per 1 januari 2023. Doel van deze gesprekken is behoud van de resultaten die we de afgelopen jaren als sector hebben bereikt.