Vernieuwde brochure zonnepanelen; opiniestuk over problematiek bestaande panelen gepubliceerd in Leeuwarder Courant

Nieuws
geplaatst op 21-12-2020  

Het Verbond heeft onlangs de vernieuwde preventiebrochure PV-installaties (zonnepanelen) gepubliceerd. De brochure is online gezet zodat deze beschikbaar is voor alle partijen die betrokken zijn bij de installatie van zonnepanelen.  

Met de groeiende verzekeringsproblemen rondom zonnepanelen is het voor alle betrokken partijen belangrijk om zicht te krijgen op de belangrijkste veiligheidsrisico’s en technische aspecten rondom het installeren en onderhouden van zonnepanelen. In de brochure wordt hiervoor informatie gegeven. De brochure heeft vooral betrekking op de grotere installaties, waaronder zonnepanelen op het dak van een stal bij een agrarisch bedrijf of een bedrijfspand bij een distributiecentrum.  

Handvat 
De brochure is voor jou een handvat bij de risicobeoordeling als klanten zonnepanelen willen installeren en in het contact met de verzekeraar over de preventiemaatregelen. In de brochure staan aandachtspunten voor het gebouw waarop de installatie plaatsvindt, de aanleg, het blussen, verzekeren en de oplevering. In de brochure wordt ook aandacht besteed aan de certificeringsregeling SCIOS scope 12. 

Bestaande installaties 
De brochure biedt met name handvatten bij nieuwe installatie. Tegelijk liggen er al veel zonnenpanelen op daken van bedrijfspanden die op basis van de toenmalige eisen zijn geïnstalleerd. Deze voldoen vaak niet meer aan de nieuwe eisen. Vanwege de verzekerbaarheid van installaties en panden is het van belang dat ook daar oplossingen voor komen. Dit vraagstuk is bekend en ook breed uitgemeten in de pers (Thialf). Een opiniestuk van Enno hierover is vorige week gepubliceerd in de Leeuwarder Courant. Hierover lopen ook gesprekken met betrokken partijen en verzekeraars om te zien op welke wijze daar meer guidance mogelijk is voor de markt. Wij volgen dat nauwgezet.  

Gevolgschade 
Een ander vraagstuk bij zonnepanelen is de dekking van gevolgschade als na brand glasscherven van een installatie niet alleen op de belendende percelen maar in de verre omtrek zijn verspreid. Veel verzekeringen bieden daarvoor geen dekking en het is van belang dat daar adequate oplossingen voor komen. Op dit moment lopen er diverse onderzoek bij onder andere TNO en RIVM naar de risico’s hiervan voor onder andere de volksgezondheid. 

Politiek 
Ook in de politiek is er aandacht voor het verzekeren van zonnepanelen. Onlangs zijn door Agnes Mulder van het CDA daarover vragen gesteld aan minister Wiebes. Het ministerie van EZK, installatiebedrijven, de dakbranche, brandweer en verzekeraars zijn met elkaar in gesprek over verdere normering en aanpak van de vraagstukken rondom verzekerbaarheid. Ook wij zijn daarbij betrokken.  

Risicomanagementgerichte aanpak 
Voor de verzekerbaarheid van installaties en panden is het van belang dat de vraagstukken vanuit risicomanagement aanpak worden bekeken. Een combinatie van factoren bepaald immers het risico. Met name de adviseur kan hier toegevoegde waarde leveren. Het is daarbij wel van belang dat er meer duidelijkheid is rondom de (preventie)eisen voor dekking vanuit de verzekeraars. De vernieuwde brochure is daarin een goede stap.  

Loop jij tegen vraagstukken aan bij de verzekerbaarheid van zonnepanelen? Meld het ons dan. Komend jaar organiseren we ook een webinar over dit thema. 

Categorien: Onverzekerbaarheid