Verkenning verzekerbaarheid pandemierisico’s

Nieuws
geplaatst op 9-7-2020  

Eind juni is een (digitale) rondetafelbijeenkomst gehouden met diverse deelnemers om met elkaar te kijken naar de vraagstukken bij de verzekerbaarheid van pandemie risico’s. Specifiek ging het om de verzekerbaarheid van evenementen tegen pandemierisico, omdat er in die sector veel behoefte is aan zo’n soort dekking. Deelnemers aan de bijeenkomst waren evenementverzekeraars, evenementmakers, ministeries, verzekeringsmakelaars- en adviseurs en vertegenwoordigers daarvan waaronder Adfiz.   

De problematiek met verzekerbaarheid is dat in geval van een pandemie deze betrekking heeft op de hele wereld. Dat heeft gevolgen voor de mogelijkheid om het risico te herverzekeren. Tijdens de bijeenkomst is ingegaan op deze problematiek en is gekeken naar mogelijke oplossingsrichtingen voor de evenementensector. Deze zullen in een vervolg nader worden uitgewerkt. Duidelijk is dat het voor de verzekerbaarheid van pandemierisico’s belangrijk is dat partijen uit de private en de publieke sector gezamenlijk werken aan oplossingen. 

 

Categorien: Onverzekerbaarheid