Verbond verlengt raamwerk COVID-19 tot 1 januari 2021

Nieuws
geplaatst op 8-10-2020  

In april heeft het Verbond van Verzekeraars mede in samenwerking met Adfiz het “Raamwerk Covid-19 richtlijnen distributie zakelijke markt” voor ondernemers in financiële nood geïntroduceerd. Dit raamwerk wordt tot 1 januari 2021 ongewijzigd verlengd. Ondernemers kunnen dus in ieder geval tot deze datum een beroep doen op de minimumafspraken uit het raamwerk.  

In de praktijk zien we overigens dat veel verzekeraars in positieve zin afwijken van het raamwerk en maatwerk leveren aan ondernemers. Wij zijn tevreden dat het Verbond op deze manier voor een langere periode zekerheid biedt. In december wordt het raamwerk weer geëvalueerd en gekeken naar een verlenging na 1 januari 2021. 
 
3 stappen 
Het raamwerk biedt verzekeraars, gevolmachtigden en adviseurs/makelaars een overzicht aan mogelijkheden om klanten met liquiditeitsproblemen te helpen. Het raamwerk gaat uit van drie stappen: 

  • Stap 1: Dekking voor de klant aanpassen, waar mogelijk en passend bij de bijzondere situatie 
  • Stap 2: Premietermijn verkorten, naar halfjaar-, kwartaal- of maandbetaling 
  • Stap 3: Betalingstermijn verlengen met 30 dagen 

De uitwerking van de stappen vind je in het raamwerk. 

Maatwerk 
Uit zowel de inventarisatie van Adfiz als het Verbond blijkt dat er gelukkig maar weinig ondernemers zijn die gebruik hoeven te maken van het raamwerk. Dit neemt niet weg dat het voor ondernemers in nood een belangrijk instrument blijft. Deze situaties vragen veelal om maatwerk. Ook voor het (in de toekomst) inlopen van lopende betalingsachterstanden is ditzelfde maatwerk nodig. Hiervoor komt dus geen uniform raamwerk. Lukt het jou niet om voor jouw door de coronacrisis getroffen klanten redelijke afspraken te maken met de verzekeraar? Laat het ons weten via info@adfiz.n 

 

Categorien: coronavirus