Verbond organiseert masterclass over DORA

Verbond organiseert masterclass over DORA

Vanaf 17 januari 2025 moeten financiële instellingen, maar ook de grote intermediairs (250 fte en meer), voldoen aan DORA; de Europese verordening inzake digitale weerbaarheid. We hebben hiervoor eerder een kennisportaal Digitale weerbaarheid ontwikkeld en publiceren er ook regelmatig updates over. Het Verbond organiseert op 24 juni - in samenwerking met EY - een dagvullende masterclass over DORA, die ook openstaat voor niet-Verbondsleden.

>> meer informatie

De masterclass is interessant voor ondernemingen die onder de scope van DORA vallen. Om te bepalen of een financiële onderneming onder de DORA-scope valt is de Europese definitie van middelgrote en micro ondernemingen van belang. Ondernemingen die groter zijn dan middelgroot en micro vallen namelijk onder de scope. Middelgroot zijn volgens de definitie ondernemingen met minder dan 250 fte in dienst en een jaarlijkse omzet van minder dan €50 miljoen of een balanstotaal hebben van minder dan €43 miljoen. In de jaarlijks opgave aan de AFM voor de marktmonitor worden deze cijfers opgevraagd. Op basis daarvan kan je dus bepalen of je wel of niet onder de scope valt.

Let op: ook voor ondernemingen die nu nog (net) niet onder de scope vallen is het van belang om met DORA rekening te houden omdat je bij groei alsnog onder de scope kunt komen te vallen.