Veel verschillen bij de implementatie van de IDD in Europa

Nieuws
geplaatst op 27-6-2019  

Vorige week kwamen de bij BIPAR aangesloten verenigingen uit de diverse Europese landen weer bijeen voor de halfjaarlijkse bijeenkomst. Op de agenda stond dit keer met name het delen van ervaringen rondom de implementatie van de Europese richtlijn inzake verzekeringsbemiddeling (IDD).  

In de vorm van panelgesprekken werd de stand van zaken in de verschillende landen besproken met betrekking tot regelgeving rondom beloning en impact van de IDD. Waar Europa met de IDD verdere harmonisatie van de Europese verzekeringsmarkt beoogde, blijkt in de praktijk dat de verschillen tussen markten nog steeds aanzienlijk zijn. Dat Nederland vooroploopt in regelgeving is bekend. Tegelijk is in een aantal Scandinavische landen fors wettelijk ingegrepen in de beloning van de adviseur wat geleid heeft tot een zeer ongelijk speelveld ten opzichte van directe aanbieders.  

In veel landen is de beloningsdiscussie nog niet afgerond. Hierdoor is de interesse onder buitenlandse collega’s om ervaringen met elkaar te delen ook groot. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de actuele ontwikkelingen in andere Europese landen. Dit omdat regelgevers en toezichthouders van de Europese lidstaten ook doorlopend met elkaar contact hebben over de ontwikkelingen in de diverse markten en best practises van de ene markt overgenomen kunnen worden in andere Europese markten.  

Europese toezichthouders zijn op dit moment met name actief op het gebied van verduidelijking en aanscherping van regels via guidelines en Q&A’s. Wat betreft nieuwe wetgevingsinitiatieven is het wachten op de stappen van de nieuwe commissie, die nu wordt samengesteld, en het Europees parlement dat onlangs is gekozen. Adfiz en BIPAR volgen dat proces nauwgezet omdat dan ook duidelijk wordt wie de nieuwe gesprekspartners zijn op de voor ons relevante dossiers. 

Ook is tijdens de bijeenkomst Adfiz bestuurslid Roger van der Linden benoemd tot vice-voorzitter van het Broker’s Committee. 

Categorien: Vereniging