Vaak toch dekking als rijbewijs is verlopen door coronacrisis

Nieuws
geplaatst op 20-4-2020  

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft vorige week gemeld dat een coulance geldt voor de geldigheid van rijbewijzen die verstrijken in de periode van 16 maart tot 1 juni 2020. Via het Verbond is bekend geworden dat verzekeraars hieraan willen meewerken door de dekking te laten doorlopen. 

Heb jij klanten waarvan het rijbewijs in de eerdergenoemde periode is verlopen of dreigt te verlopen, dan blijven zij gewoon verzekerd als het verlopen van het rijbewijs een direct gevolg is van de coronacrisis. Daarbij gelden twee uitzonderingen: 

  • de coulance geldt niet voor bestuurders met een rijbewijs dat maar voor één of drie jaar geldig is in verband met de risico’s voor de verkeersveiligheid; 
  • de coulance geldt ook niet voor bestuurders waartegen bestuursrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen zijn genomen. 

 

 

Categorien: coronavirus