Update AOV-classificatie: Centraal Beheer en Interpolis geen schadeverzekering

Update AOV-classificatie: Centraal Beheer en Interpolis geen schadeverzekering

Op 18 januari presenteerde Adfiz de AOV-classificatie versie 1.0 van de werkgroep Clarus. Het doel van deze classificatie is om helderheid te bieden over de hoedanigheid van een AOV-verzekering. Die helderheid is belangrijk omdat onduidelijkheid in voorwaarden vaak leidt tot discussies over (de hoogte van) een uitkering. Bepalende criteria zijn bijvoorbeeld sommen/schade-verzekering, inlooprisico of een correctiebepaling.

In de versie 1.0 zijn ook de AOV-producten van Centraal Beheer Achmea en Interpolis betrokken. De werkgroep heeft deze producten op grond van de beschikbare voorwaarden als ‘schadeverzekering’ geclassificeerd omdat in de voorwaarden sprake is van ‘verzekerd inkomen’ en omdat ingeval van AO inkomensgegevens kunnen worden opgevraagd.

CB en Interpolis, die in eerste instantie hadden aangegeven niet te willen meewerken aan de classificatie, hebben contact opgenomen met Adfiz. Door middel van aanvullende schriftelijke toelichting op de polisvoorwaarden is duidelijk geworden dat de AO-producten van CB en Interpolis zich niet classificeren als een ‘schadeverzekering’, maar als een ‘niet zuivere sommenverzekering’.  Tevens is met betrekking tot het inloop risico voor CB/Interpolis duidelijk gemaakt dat tot vier maanden voor het ingaan van de verzekering het inloop risico, zonder premie en zonder voorwaarden is verzekerd. Als de periode van inloop langer is dan 4 maanden kan, kort voor de ingangdatum, om een validiteitverklaring worden gevraagd. 

Voor Adfiz is deze schriftelijke verklaring voldoende om de classificatie te wijzigen. Op basis van deze informatie is de  classificatie van deze producten aangepast. In het bijgaande overzicht (versie 1.1) is dit aangepast.

Later dit jaar verschijnt een versie 2.0, omdat een aantal aanbieders heeft aangegeven met nieuwe voorwaarden te komen.

Download: volledige rapport (versie 1.1)

Download: classificatiesysteem (versie 1.1)