Uitstel voor verplicht melden opbouw ouderdomspensioen op loonstrook

Uitstel voor verplicht melden opbouw ouderdomspensioen op loonstrook

Eerder meldden we je al dat het voor werkgevers verplicht wordt om op de loonstrook te vermelden als een werknemer geen ouderdomspensioen opbouwt. Hiermee wilde de overheid stimuleren dat werknemers zonder pensioenregeling hierover het gesprek aangaan met hun werkgever. Ook wil men op deze manier stimuleren dat werkgevers door de verplichte melding op de loonstrook geprikkeld worden om alsnog een pensioenregeling aan te bieden. Deze verplichting is nu uitgesteld. 

Als reden voor het uitstel noemt de minister de onduidelijkheid over de uitvoerbaarheid van het voorstel. Daarom is een wetswijziging in voorbereiding die hier duidelijkheid over moet geven. De verplichting wordt daarna alsnog ingevoerd. Zodra hierover meer bekend is brengen we je daarvan op de hoogte.