Uitstel assurantiebelasting geldt alleen voor adviseurs en verzekeraars

Nieuws
geplaatst op 29-4-2020  

Op 2 april jl. maakte staatssecretaris Vijlbrief van Financiën bekend dat ondernemers uitstel van betaling van een aantal belastingen uitstel kunnen aanvragen. Hierbij werd onder andere de assurantiebelasting genoemd. De afgelopen weken was nog niet duidelijk wie aanspraak kon maken op dit uitstel. Op vragen van Adfiz en het Verbond van Verzekeraars heeft de Belastingdienst nu bevestigd dat deze uitstelmogelijkheid van de betaling van assurantiebelasting enkel geldt voor de aangifteplichtigen. Dit zijn adviseurs en verzekeraars. In dit ledenbericht gaan we in de op de gevolgen voor jou als adviseur. 

De uitspraak van de Belastingdienst - die hieronder integraal is opgenomen - betekent dat er voor ondernemers geen recht is op uitstel van betaling van de assurantiebelasting. De mogelijkheid van uitstel bestaat enkel voor de partij die de premie incasseert en aangifteplichtig is. Mocht je aangifteplichtig zijn dan is het aan jou om te bepalen of je dit recht ook laat doorwerken richting de klant. Mocht je overwegen je klanten uitstel van betaling van assurantiebelasting aan te bieden, houdt dan rekening met de volgende zaken: 

  1. Het is de aangifteplichtige die beslist. In veel gevallen is dat de verzekeraar. Vraag dus altijd eerst bij de betreffende verzekeraar na of zij deze optie bieden.
  2. Het splitsen van de premie en de assurantiebelasting is in veel gevallen administratief lastig te verwerken. Maak dus van tevoren een inschatting of het aanbieden van uitstel van assurantiebelasting aan je klant praktisch uitvoerbaar is. 
  3. Op het moment dat de klant enkel de premie voldoet, ontstaat de plicht tot afdracht van assurantiebelasting. Mocht je klant tussen het moment van premiebetaling minus assurantiebelasting en het alsnog voldoen van de assurantiebelasting failliet gaan, dan blijft de afdrachtverplichting van jou als aangifteplichtige hoogstwaarschijnlijk bestaan. Je loopt dan het risico de assurantiebelasting wel te moeten afdragen zonder dat je dit op de klant kunt verhalen. Wij wachten nog op definitief uitsluitsel van de Belastingdienst op dit punt. 

Hoe kun je klanten met betalingsproblemen wel helpen? 
De mogelijkheid tot uitstel van de betaling van assurantiebelasting stuit in de praktijk dus op een aantal bezwaren. Er zijn echter andere manieren waarop je de klant even doeltreffend maar eenvoudiger kunt helpen. Zo bieden verzekeraars de mogelijkheid tot uitstel van de volledige verzekeringspremie (inclusief assurantiebelasting aan). Een maand uitstel van premiebetaling staat ongeveer gelijk aan vijf maanden uitstel van assurantiebelasting en is mogelijk eenvoudiger te administreren. Daarnaast bieden verzekeraars voor klanten met beperkte betalingsproblemen de mogelijkheid aan de termijnbetaling aan te passen of een beperkte aanpassing in de dekking te doen. Er zijn dus voldoende alternatieven voor klanten die graag gebruik hadden gemaakt van de mogelijkheid tot betaling van de assurantiebelasting. 

Meer antwoorden over premieopschorting en andere vragen vind je ook op ons Coronaportaal 

 

De officiële reactie van de Belastingdienst luidt als volgt: De staatssecretaris van financiën heeft zich in zijn brief van 2 april 2020 beleidsmatig uitgelaten over uitstel van betaling voor belastingschuldigen assurantiebelasting, dat zijn de aangifteplichtigen op wiens naam de aanslag assurantiebelasting staat. Deze uiting ziet niet op de klanten c.q. polishouders van de verzekeringen. Of de uitstel van betaling assurantiebelasting doorwerkt in een keten, en zo ja hoe, is aan de partijen in die keten. 

Categorien: coronavirus