Tweede Kamerleden kritisch over transparantieplannen minister

Nieuws
geplaatst op 11-6-2021  

Donderdag was de brief over provisietransparantie slechts één van de vele onderwerpen op de agenda van het algemeen overleg over de financiële markten. Niettemin koos de Kamer provisietransparantie bij de drie hoofdonderwerpen van het overleg. Kamerleden Van Dijk (CDA) en Hammelburg (D66) stelden kritische vragen aan de minister. 

Zowel Van Dijk als Hammelburg waren kritisch over de conclusies van de minister. Ze waren niet overtuigd van het belang voor de consument van de door de minister gekozen oplossing met 3 cijfers achter de komma. Ook zijn vragen gesteld over het gelijke speelveld. En men vroeg zich af of bij de vormgeving wel de verschillende opties zijn onderzocht, omdat er toch alternatieven werden genoemd en aangegeven werd dat de optie van de minister niet uitvoerbaar is. 

In zijn antwoord verwees de minister naar de gesprekken die hij na het vorige Kamerdebat gevoerd heeft met de AFM en Consumentenbond. Voor zover het ging om de adviseurs zei de minister dat hij begreep dat die om aandacht vragen, ook bij de Kamerleden, voor hun belangen. Hij zette daar tegenover dat hij als minister voor het algemeen belang staat. De mogelijkheid dat de belangen van de adviseurs in deze specifieke situatie ook samen kunnen vallen met het algemeen belang en het consumentenbelang liet hij onbesproken.  

De conclusie van de minister blijft dat exacte bedragen het meest informatief zijn omdat ze makkelijker begrepen worden. Meer dan eerst gaf hij aan dat het ging om een afweging en dat hij in de belangenafweging die hij maakt daarvoor gekozen heeft. Waarom de belangenafweging zo uitvalt werd nog niet duidelijk. Evenmin hoe het een consument helpt in zijn keuze voor een adviseur wanneer hij die exacte bedragen pas ontvangt lang nadat hij voor een adviseur gekozen heeft.  

De minister gaf ook aan dat de Kamer bij de voorhang nog de mogelijkheid heeft om zich over de exacte regels uit te spreken. En hij heeft op aandringen van Hammelburg toegezegd dat AFM voor die tijd nog met de sector in gesprek zal gaan over de vormgeving en dat hij de Kamer zal informeren over de uitkomsten van dit gesprek bij de voorhang, zodat de Kamer dat kan meenemen. Het is duidelijk dat de vormgeving zo praktisch mogelijk moet, aldus de minister. 

Categorien: Transparantie