Toezichtslasten AFM stijgen door generieke doorbelasting kosten marktmisbruik

Toezichtslasten AFM stijgen door generieke doorbelasting kosten marktmisbruik

Begin juni zijn in de Staatscourant de gewijzigde tarieven voor toezicht van de AFM gepubliceerd. Net als de meeste andere categorieën gaan adviseurs en bemiddelaars meer betalen (10,6%) voor het doorlopend toezicht van de AFM in 2021. De effecten van de verhoging voor individuele kantoren worden na de zomer duidelijk als AFM de individuele facturen verstuurt met de kosten voor 2021.

Een belangrijke oorzaak van deze verhoging zijn de kosten van toezicht op marktmisbruik die nu over alle categorieën worden herverdeeld, dus ook adviseurs en bemiddelaars. Deze kosten worden met name veroorzaakt door extra toezicht vanwege de toetreding van nieuwe spelers zoals buitenlandse handelsplatformen vanwege Brexit.  

De aanpassing van de kostenverdeling is vorig jaar zomer geconsulteerd en Adfiz heeft daar in de consultatie kritiek op geleverd. Als motivatie voor de tussentijdse aanpassing voerde de minister aan dat alle categorieën baat hebben bij toezicht op marktmisbruik. Toerekening van toezichtkosten is echter niet op basis van baat, maar op basis van waar het toezicht plaatsvindt. In het besluit met de aanpassing van de toerekening, dat inmiddels is gepubliceerd, wordt daar niet of nauwelijks op ingegaan. Wij hebben de AFM en Financiën daarover om nadere toelichting gevraagd.  

Na jarenlange kritiek op de forse bijdrage van adviseurs in de toezichtlasten is in 2019 het aandeel fors gedaald. Door de generieke doorbelasting van deze kosten stijgt de bijdrage van de adviessector weer. Dat is een slechte ontwikkeling. Al helemaal nu dat gebeurt vanwege gebeurtenissen buiten onze sector.

Wij verwachten van Financiën nu wel concrete antwoorden op de aangepaste toerekening en afhankelijk daarvan zullen wij nadere stappen zetten.