Tijdelijke maatregel uitbreiding leeftijdscategorie 20 – 24 jaar met 18 en 19 jarigen in staffelbesluit

Tijdelijke maatregel uitbreiding leeftijdscategorie 20 – 24 jaar met 18 en 19 jarigen in staffelbesluit

Per 1 januari 2024 zijn werkgevers die een pensioenovereenkomst aanbieden verplicht om werknemers vanaf 18 jaar in de pensioenregeling op te nemen.

Om te voorkomen dat veel pensioenregelingen in korte tijd moeten worden aangepast, is in het staffelbesluit pensioenen mogelijk gemaakt dat de leeftijdscategorie 20 – 24 jaar mag worden uitbreid met de 18- en 19-jarigen. Dit is toegestaan gedurende de transitieperiode. Het premiepercentage in de staffel hoeft niet te worden gewijzigd, onder de voorwaarde dat de fiscale maximaal toegestane premiepercentages niet te boven worden gegaan. Aanpassing van een grote hoeveelheid pensioenregelingen wordt hiermee vereenvoudigd. Zowel werkgevers als verzekeraars hebben een eigen verantwoordelijkheid bij toetsing op het punt van gelijke behandeling.