Terugblikken op expertsessie: Kwaliteit digitale toezending documenten belangrijke stap in verbetering provinciale keten

Nieuws
geplaatst op 20-4-2021  

Tijdens de Adfiz Platformbijeenkomst van vorige week verzorgde Herman Lenferink van SIVI een expertsessie waarin hij uitlegde wat er nodig is om de kwaliteit van de toezending van documenten te verbeteren en waarom dat nodig is. Hieronder een samenvatting van deze expertsessie. 

Met de enorme toename van digitale verzending van documenten in de provinciale keten (in 2 jaar tijd een verdubbeling naar 9 miljoen/jaar), neemt ook het belang toe om te zorgen dat de aangeleverde documenten efficiënt kunnen worden ingelezen in de systemen van de adviseur. Helaas blijkt in de praktijk dat bij de aanlevering fouten optreden. Daardoor komt alsnog veel werk bij de adviseur te liggen, die veel inspanning moet doen om te zorgen dat de informatie in zijn systemen terecht komt en de klant goed wordt geïnformeerd. Veel extra werk dat niet nodig is als iedereen zich houdt aan de marktstandaard voor digitale aanlevering, het GRS protocol.  

In januari hebben SIVI en Adfiz hier aandacht voor gevraagd in een persbericht. SIVI is gestart met communicatie aan verzenders (verzekeraars en serviceproviders). Tegelijk monitoren leden van Adfiz bij welke aanbieders nog fouten worden gemaakt en wat die fouten inhouden. Het breed in kaart brengen van de fouten laat aanbieders namelijk zien dat het geen incidenten zijn en dat structureel door alle aanbieders in de keten gewerkt moet worden aan verbetering. Daarom is de inventarisatie van fouten door Adfiz leden van groot belang voor de zeggingskracht van deze monitoring.  

>> Wil je een fout melden bij de digitale aanlevering van documenten? Doe dat dan via deze link. 

In zijn presentatie schetste Herman Lenferink van SIVI tegelijk het brede plaatje en gaf hij een beeld van de (provinciale) keten en de spelers daarin. Ook liet hij zien welke verdere stappen nog genomen moeten worden om te zorgen dat de (digitale) processen in de provinciale keten goed gaan functioneren en alle partijen optimaal en efficiënt met elkaar gegevens kunnen uitwisselen. Dat is van belang om te zorgen dat de provinciale keten meer waarde heeft voor de klant, de adviseur en de aanbieder. En dat vraagt een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen. 

>> naar de presentatie 

 

Categorien: Vereniging