SWO Scildon beoordeeld

SWO Scildon beoordeeld

Vanuit de ledenkring hebben we de nieuwe SWO van Scildon ter beoordeling voorgelegd gekregen. Scildon heeft de nieuwe SWO ook zelf aan ons voorgelegd voor een reactie. We hebben ons commentaar op de nieuwe overeenkomst met Scildon gedeeld en besproken. Daarbij hebben we voorstellen tot wijzigingen gedaan. In de nieuwe SWO zijn sommige aanpassingsvoorstellen overgenomen, andere niet.

Aandacht hebben we gevraagd voor het portefeuillerecht dat niet beperkt dient te worden tot levensverzekeringen. Per brief heeft Scildon ons bevestigd dat het niet de intentie van de verzekeraar is om inbreuk te maken op het portefeuillerecht zoals dat in de Wft is opgenomen. Op verzoek kunnen wij dit schrijven van Scildon met u delen. De nieuwe overeenkomst blijft op meerdere punten afwijken van het Refertemodel. In onze reactie op de nieuwe SWO geven we aan op welke punten dit het geval is. Daarbij wijzen we op relevante bepalingen uit de huidige overeenkomst. Dit betreft onder andere het wijzigen van de SWO. In de huidige overeenkomst Scildon (2018) is opgenomen (art. 21.2 en 25.3) dat een wijziging van de samenwerkingsafspraken slechts geldig is indien beide partijen voor deze wijziging hebben getekend.

De nieuwe SWO vind je hier. Onze reactie daarop vind je hier.

We wijzen je erop dat het besluit om al dan niet een samenwerking aan te gaan op basis van deze nieuwe overeenkomst altijd bij jezelf ligt. Als je bezwaren hebt tegen de nieuwe SWO, is het van belang dat je dit schriftelijk bij de aanbieder meldt.