STAP-budget per 1 maart 2022 opengesteld

STAP-budget per 1 maart 2022 opengesteld

Jaarlijks kan iedereen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt jaarlijks een individueel budget van maximaal 1000,- euro aanvragen voor verdere scholing en ontwikkeling. Dit is per 1 maart a.s. mogelijk op basis van de STAP-subsidie (Stimulering Arbeidsmarkt Positie). De hoogte van het individuele budget bedraagt maximaal 1000 euro; het kan maximaal 1 keer per jaar worden gebruikt.  

Het kabinet beoogt met de regeling eraan bij te dragen dat mensen goed inzetbaar blijven en plezier houden in hun werk. Uitgangspunt is de eigen regie om te blijven leren en ontwikkelen tijdens het werkzame leven en het kunnen maken van weloverwogen keuzes in de loopbaan en eigen ontwikkeling.   

De STAP-regeling wordt telkens per 2 maanden opengesteld. Hiermee wordt beoogd dat zoveel mogelijk mensen een kans hebben om een budget aan te vragen. Een deelnemer hoeft de kosten voor een activiteit niet zelf voor te schieten; het bedrag wordt door de overheid direct betaald aan de opleider. Het is mogelijk 1 keer per jaar een budget aan te vragen. 

Er wordt toegezien op de kwaliteit en arbeidsmarktgerichtheid van het aanbod van opleidingen waarvoor een STAP-subsidie kan worden ingezet. Een STAP-budget aanvragen kan alleen voor scholingsactiviteiten die in het speciale scholingsregister zijn opgenomen. Zie voor meer informatie: https://scholingsregister.nl/. Via https://www.stapuwv.nl/stap/p/voorportaal is het mogelijk een budget aan te vragen.  

De verwachting is dat aanvullend per 1 april het mogelijk is een STAP-subsidie aan te vragen voor een ontwikkeladvies. Een ontwikkeladvies biedt ondersteuning bij het oriënteren op leren en ontwikkelen in de aanloop naar het volgen van scholing. Met het STAP-budget is de fiscale aftrek voor scholingsuitgaven vervallen.