SIVI: Uitfasering digitaal paspoort succesvol afgerond

SIVI: Uitfasering digitaal paspoort succesvol afgerond

Het overgrote deel van de dienstverleners ondersteunt eHerkenning als veilig en betrouwbaar inlogmiddel. Daarnaast heeft een grote meerderheid van de Digitaal Paspoort-gebruikers inmiddels eHerkenning-3 aangeschaft. Dat is conclusie van de migratie van het digitaal paspoort naar eHerkenning die begin dit jaar is afgerond met de uitfasering van het Digitaal Paspoort als inlogmiddel. Tegelijk is duidelijk dat nog verdere stappen nodig zijn.

Uitfaseren gebruikersnaam/wachtwoord

Ondanks een toenemend gebruik van eHerkenning, wordt ook nog steeds gebruikgemaakt van een uitwijk naar inlog via gebruikersnamen en wachtwoorden, vaak zonder tweefactor-authenticatie. Vanuit beveiligingsperspectief is dit onwenselijk. Verschillende verzekeraars en serviceproviders zijn dan ook bezig om de inlog met gebruikersnaam/wachtwoord uit te faseren, zodat straks alleen de inlog via eHerkenning mogelijk is.

Verbeteren performance eHerkenningstools

Daarnaast staan het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid en de performance van het eHerkenningsmiddel hoog op de agenda bij Adfiz, NVGA, Verbond van Verzekeraars en SIVI. De inzet is leveranciers te stimuleren om verbeteringen aan te brengen en daar ervaren gebruikers bij te betrekken. Bijvoorbeeld door de inrichting van selfserviceportalen nadrukkelijk af te stemmen met betrokken partijen. Adfiz is via de commissie ketenefficiency betrokken bij signaleren en aanjagen van verbetering van de performance van het middel.

Zaken als het machtigen van groepen gebruikers is nog niet mogelijk maar wel belangrijk voor het inregelen van eHerkenning in de organisatie. Ook de gebruikersperformance kan omhoog door onnodige tussenstappen bij het inloggen weg te nemen. Daarbij is van belang dat de ondersteuning door leveranciers via de klantensupport goed bereikbaar is en de informatie voor gebruikers makkelijk is te vinden.

Mocht je vanuit je praktijk tegen zaken aanlopen en leidt melding bij de leverancier niet tot het gewenste resultaat, laat ons dat weten (via info@adfiz.nl). We pakken dat op in de contacten met de gezamenlijke partners en SIVI richting de leveranciers.