Schadeafwikkeling rellen avondklok

Nieuws
geplaatst op 2-2-2021  

De rellen van de afgelopen week roepen de vraag op hoe de veroorzaakte schade vanuit verzekeringsperspectief is af te wikkelen. Het verbond van Verzekeraars heeft na veel vragen hierover een aparte informatiesite gepubliceerd met vraag en antwoord over de schadeafwikkeling voor zowel bedrijven als particulieren. 

Belangrijkste conclusie is dat bij de vraag of de veroorzaakte schade door de verzekeraar wordt gedekt, de individuele polisvoorwaarden uitgangspunt zijn. Goed ook om te weten is dat bij de rellen die tot nu toe zijn voorgevallen, geen sprake is van groot molest waardoor hier geen belemmering is voor de afwikkeling van de schade.  

Verzekeraars hanteren eigen definities die aangeven of bijvoorbeeld een beperkt casco autopolis of opstalverzekering dekking biedt. De communicatie over de individuele dekking verloopt ook tussen de verzekeraar en de verzekerde of de adviseur.  

Dat laatste is zeker van belang omdat jij als adviseur voor de klant het aanspreekpunt bent. Mocht je daar tegen zaken aanlopen, laat het ons weten. 

 

Categorien: coronavirus