Ronde Tafelgesprek met kamerleden Erik Ronnes en Evert-Jan Slootweg

Nieuws
geplaatst op 5-2-2018  

Vrijdag 26 januari zijn de CDA-kamerleden Erik Ronnes en Evert-Jan Slootweg voor een ronde tafelgesprek op bezoek geweest bij advieskantoor Zuiderhuis in Weert. Insteek van de meeting: hoe pakt regelgeving in de praktijk uit? En: tegen welke knelpunten lopen adviseurs aan bij het adviseren en ondersteunen van hun klanten. In het ruim anderhalf uur durende gesprek met Adfiz-leden Roel Driessen en Rob Derks (beiden Zuiderhuis), Jeannette Bell-Veldsink (Veldsink Adviesgroep) en Huub Derksen (Lambert Blonk Assurantiën) en Adfiz-medewerkers Martin Holleman en Ludger de Bruijn kwamen diverse thema's aan bod.  

Sinds het provisieverbod op complexe producten zijn intrede heeft gedaan, zoeken adviseurs naar een ander verdienmodel. Eén daarvan is de abonnementsvorm. "Raakt deze vorm nu langzaamaan bekend bij de klant? Met andere woorden: begint het te leven?", steekt Ronnes van wal. Een aantal aanwezige adviseurs geeft aan deze vorm van dienstverlening nu inderdaad aan te bieden. "Ik merk alleen wel dat er binnen ons bedrijf nog maar weinig klanten gebruik van maken", vertelt Veldsink. "Het is niet echt iets dat je heel gemakkelijk tastbaar of concreet kunt maken. Dat maakt het lastig om klanten er warm voor te laten lopen."  

Zorgen
Hoewel alle aanwezigen het er over eens zijn dat met de komst van het provisieverbod een einde is gekomen aan de financiële prikkels uit het verleden, klinken er ook zorgen over de toegankelijkheid van advies. Want het provisieverbod heeft er ook voor gezorgd dat sommige consumenten – uit financiële noodzaak – zonder advies in te winnen een verzekering sluiten die misschien niet helemaal passend is. Derksen: "De onderkant van de markt zie ik niet meer in mijn praktijk. Daar maak ik me af en toe best zorgen over. In het systeem met provisies zat ook een stuk solidariteit."  

Execution only
B
ij execution only dringt zich nog een andere zorg op als het gaat om de belangen van de klant: hoe wordt de klant die zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit in bescherming genomen? Want het is de realiteit dat de klant die zakt voor een online geschiktheidstoets alsnog tot sluiten over kan gaan. Of de toets zo vaak overdoet totdat hij wél slaagt en wél kan sluiten. "Daar maken we ons zorgen over", merkt De Bruijn op. "Het raamwerk dat is opgetuigd om de kwaliteit van advies te verbeteren, wordt aan de achterkant op deze manier weer afgebroken." 

Hypotheken
Ronnes was de initiator voor het Platform Maatwerk. Het is dan ook geen verrassing dat hij benieuwd is of de adviseurs nu voldoende ruimte ervaren voor maatwerk. Derks: "Ja, er zijn mogelijkheden, maar nog niet voldoende. De loan-to-income (LTI) eisen die banken hanteren, maken het moeilijk voor starters en senioren om een huis te kopen of te verhuizen." "En dat leidt af en toe tot schrijnende situaties," haakt collega Derksen hier op in. "Ik ken uit mijn praktijk een geval waar een ouder iemand met een koopwoning met serieuze overwaarde wil verhuizen naar een gelijkvloerse woning met lagere maandlasten. Maar de financiering komt gewoonweg niet rond. En het wordt nog wranger: voor het aanpassen van zijn huidige woning is ook geld nodig, maar ook de financiering daarvan is haast onmogelijk. Ik heb het idee dat de overheid wel wil, maar dat aanbieders nog niet voldoende meewerken." Ook bij echtscheidingen blijken LTI-eisen vaak een probleem. De achterblijver die in de woning wil blijven wonen, krijgt dan bijvoorbeeld een hypotheek van achthonderd euro per maand niet gefinancierd. Terwijl de lasten op de woningverhuurmarkt al snel duizend euro per maand bedragen. Slootweg geeft aan dat hij goed begrijpt dat dit nauwelijks te verkopen is aan de klant.  

Onverzekerbaarheid
Als laatste grote thema kwam de praktische onverzekerbaarheid van bepaalde risico's aan bod. De adviseurs zeggen er alle begrip voor te hebben dat verzekeraars op individuele gronden een taxi-ondernemer, koeriersdienst of recyclingbedrijf uitsluiten, maar niet als dat categoriaal gebeurt. Ook begrijpen ze dat Solvency II verzekeraars voor een financieel dilemma stelt. Driessen: "Waar aanbieders voorheen keken naar hoe rendabel hun business in z'n totaliteit was, doen ze dat nu per branche. Als verzekeraars zich alleen laten leiden door profit en loss vallen hele groepen ondernemers straks buiten de boot." Met de kamerleden wordt afgesproken dat ze een lijst ontvangen met alle beroepen/bedrijven die met praktische onverzekerbaarheid kampen. 

Een korte rondvraag na afloop maakt duidelijk dat alle partijen een goed gevoel hebben overgehouden aan het ronde tafelgesprek. 

 

Categorien: Vereniging