Regeling werktijdverkorting vervangen door nieuwe regeling

Regeling werktijdverkorting vervangen door nieuwe regeling

Gisterenavond meldde de overheid dat de regeling werktijdverkorting (wtv) wordt stopgezet als coronamaatregel. Als gevolg van de corona-uitbraak wordt er zoveel beroep op gedaan dat deze regeling niet meer toereikend is. Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de introductie van een nieuwe tijdelijke maatregel: Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Met de nieuwe maatregel wil het kabinet werkgevers sneller financieel tegemoetkomen. 

De nieuwe regeling is op hoofdlijnen al bekend: 

  • Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW). 
  • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. 
  • Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen. 
  • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden. 

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de nieuwe regeling? 

  • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. 
  • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies. 
  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld). 
  • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. 

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Op basis van de aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt dan vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom. 

Heb je al een aanvraag ingediend voor wtv?  
Deze aanvraag wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Je krijgt hierover nog bericht. 

Meer informatie vind je op deze pagina van de Rijksoverheid.