Raamwerk COVID-19 en de Richtlijn kostenverdeling delcredere-risico ongewijzigd verlengd tot 1 juni

Nieuws
geplaatst op 22-2-2021  

Door de verlenging van de lockdown en de avondklok tot in elk geval begin maart 2021 blijft de situatie voor veel ondernemers zeer zorgelijk. Het ‘Raamwerk richtlijnen distributie zakelijke markt’, dat in april 2020 is geïntroduceerd, biedt verzekeraars, gevolmachtigden en adviseurs/makelaars een overzicht aan mogelijkheden om (premie)schuldpositie te voorkomen. Beide richtlijnen zijn onlangs verlengd tot 1 juni. Op deze manier kun jij ook de komende tijd je zakelijke klanten helpen met maatwerk.

3 stappen  
Het raamwerk biedt verzekeraars, gevolmachtigden en adviseurs/makelaars een overzicht aan mogelijkheden om klanten met liquiditeitsproblemen te helpen. Het raamwerk gaat uit van drie stappen:  

  • Stap 1: Dekking voor de klant aanpassen, waar mogelijk en passend bij de bijzondere situatie  
  • Stap 2: Premietermijn verkorten, naar halfjaar-, kwartaal- of maandbetaling  
  • Stap 3: Betalingstermijn verlengen met 30 dagen 

 

Categorien: coronavirus