Publicatie in VVP over campagne Wonen zonder zorgen

Publicatie in VVP over campagne Wonen zonder zorgen

Om adviseurs te helpen huizenbezitters en huurders in beweging te brengen zijn we samen met BNP Paribas Cardif en Scildon een bewustwordingscampagne gestart. Hiermee kun je aandacht vragen voor de gevolgen van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden op de betaalbaarheid van woonlasten. In de zojuist verschenen VVP is een Ken je vak-artikel gepubliceerd over deze campagne en de daarbij behorende communicatietoolkit. 

>> naar het artikel