Publicatie in VVP: aan de slag met provisietransparantie

Publicatie in VVP: aan de slag met provisietransparantie

In VVP#6 is in de rubriek Ken je vak een artikel van ons gepubliceerd over hoe we de markt gaan ondersteunen bij de implementatie van actieve provisietransparantie. Om je te helpen te voldoen aan de nieuwe regelgeving ontwikkelen we een uitgebreid pakket aan tools en andere hulpmiddelen:

Waarde van Advies gevisualiseerd
Een infographic die jou helpt consumenten mee te nemen in de inhoud en waarde van je dienstverlening. Stapsgewijs en visueel ondersteund.

Rekenbox fijnmazig gemiddelde provisie
Een rekenbox die jou helpt de fijnmazig gemiddelde provisie te berekenen. Vroeg in het klantgesprek en op basis van een minimale set klantgegevens.

Roadshow
Regionale bijeenkomsten waarin de precieze regels en het gebruik van de verschillende hulpmiddelen worden toegelicht.

E-learning voor medewerkers
Een e-learning waarin wordt behandeld hoe je je dienstverlening en de beloning succesvol bespreekt met je klant. Voor jou, en je medewerkers.

>> naar het VVP-artikel