Praat en discussieer mee over nieuw in te voeren wet- en regelgeving voor ondernemers

Nieuws
geplaatst op 19-5-2020  

Wil jij als ondernemer meepraten en discussiëren over regelgeving die meer aansluit bij de praktijk van het MKB bedrijf? Neem dan deel aan het MKB Ondernemerspanel. 

Veel wet- en regelgeving voor ondernemingen raakt ook MKB ondernemers. Tegelijk blijkt dat in de regelgeving onvoldoende oog is voor de uitvoeringspraktijk van het MKB. Na jaren van lobbyen heeft MKB Nederland bereikt dat regelgeving niet achteraf wordt beoordeeld op uitvoerbaarheid, maar al tijdens de totstandkoming via de MKB toets.  

Om die toets te doen is MKB Nederland op zoek naar MKB ondernemers die in het MKB Ondernemerspanel willen deelnemen. De panelleden krijgen conceptregels ter beoordeling voorgelegd. Op verzoek van de aangesloten brancheorganisaties, waaronder Adfiz, heeft MKB Nederland een korte factsheet gemaakt waarin de informatie over dit Ondernemerspanel is samengevat. Wil jij een bijdrage leveren aan vermindering van ondernemerslasten, meld je dan aan bij MKB Nederland voor het MKB Ondernemerspanel. Meer informatie vind je in de factsheet. 

 

Categorien: Ondernemen