Pilot om specifieke cyberdreigingsinformatie voor jouw bedrijf te ontvangen

Nieuws
geplaatst op 19-8-2021  

Er is een nieuwe wet in de maak om de digitale weerbaarheid van het bedrijfsleven in Nederland te versterken, de Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven. Met deze wet wordt het voor het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en het Digital Trust Center (DTC), die zijn opgericht om Nederland digitaal weerbaarder te maken, mogelijk om individuele organisaties en bedrijven op de hoogte te brengen van specifieke dreigingsinformatie. 

Tot nu toe mogen NCSC en DTC wettelijk enkel de Rijksoverheid, aanbieders zoals energiebedrijven en digitale dienstverleners informeren met betrekking tot cyberdreigingen. Met de nieuwe wet (die nog in consultatie is) mogen ook andere bedrijven hierover geïnformeerd worden. Dat is in de eerste plaats belangrijk om deze bedrijven weerbaarder te maken. Ten tweede omdat deze bedrijven ook diensten leveren aan overheden, energiebedrijven etc. en deze - bij een lek in de cyberbeveiliging - in theorie kunnen besmetten. Door bedrijven in een vroeg stadium te informeren over specifieke dreigings- of incidentinformatie over de netwerk- en informatiesystemen, kan er preventief en proactief gehandeld worden om nadelige gevolgen voor het bedrijf te voorkomen en de maatschappelijke impact te beperken. 

Het DTC start dit jaar met het actief benaderen van bedrijven bij ernstige cyberdreigingen en kwetsbaarheden. In aanloop naar de lancering van de DTC informatiedienst start het DTC met een pilot om de effectiviteit van de dienst in de praktijk te toetsen. Hiervoor worden 40 bedrijven gezocht. Tijdens de pilot zal het DTC de bedrijfsgegevens van de deelnemende bedrijven controleren op bij het DTC bekende dreigingsinformatie of kwetsbaarheden. Mochten deze gevonden worden dan zullen de betreffende bedrijven hierover worden benaderd. 

Wil jij (of heb je klanten) helpen om ondernemend Nederland weerbaarder te maken tegen cyberdreigingen en tegelijkertijd weten of je eigen bedrijf vrij van kwetsbaarheden is? Meld je dan aan voor deze gratis pilot. Meer informatie over de voorwaarden en de selectiecriteria vind je op deze pagina van het DTC. 

  

Categorien: Cyberrisk